Cesta autem na houby může vyjít pěkně draho. V tomto je policie nekompromisní

Češi jsou národ houbařů. Každý má své místo, kam každý rok zamíří. Pokud je od bydliště vzdáleno, s největší pravděpodobností si vezme svůj vůz a do lesa vyrazí. A to může být poměrně velká chyba, která se může vymstít. Ztratit se může čas, ale i nemalé finanční prostředky. Navíc bude mít takový řidič co do činění s policií. Proč?

Stání na kraji lesa je první problém

Všechny zákony dost možná nezná ani uniformovaný příslušník, natož běžný řidič, houbař. Pokud vyrazí do lesa svým autem, a to na jeho okraji zastaví, může se dopustit prvního přestupku. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve svém paragrafu 27 pod písmenem „n“ hovoří zcela jasně. Říká, že řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Ani vjezd do lesa není správný

Druhé riziko může souviset se samotným vjezdem do lesa. Cest, které do něho vedou, může být celá řada. Drtivá většina z nich je ale opatřena značkou zákazem vjezdu. V takovém případě už daný přestupek páchá řidič v podstatě vědomě, protože neznat jednu z hlavních zákazových značek je fatální selhání. V tu chvíli se řidič vystavuje postihu, který sice není bodově ohodnocen, ale v případě správního řízení může dostat pokutu až 2 500 korun českých.

Zdroj obrázku: Freepik

Do lesa nechodí jenom houbaři

V podstatě opuštěné auto schované v lese se může stát také ideálním cílem zlodějů. Zatímco vykradači aut by si na vozidlo zaparkované na frekventovaném sídlišti patrně netroufli, v případě auta zaparkovaného v lese lze mluvit o velkém lákadle. Nikde ani živáčka, a tak se mohou do vozu nepozorovaně dostat a vybrat z něho vše, co se jim hodí. A nemusí to být jenom odložené osobní věci, protože dnes se kradou i autorádia, rezervy, autobaterie a cokoliv dalšího, co může mít nějakou cenu. Při zjištění je opět nezbytné zavolat policii, která s největší pravděpodobností případ „vyšetří“ odložením.

Zdroj: https://www.ibesip.cz/getattachment/tematicke-stranky/pravidla-silnicniho-provozu/361_01_10_2018.pdf