Chování řidičů na kruhovém objezdu nemá obdoby. Chyby a agresivita vedou k nehodám

Kruhové objezdy jsou budovány jednak proto, aby nahradily nebezpečné velké křižovatky, tak i proto, aby udělaly dopravu plynulejší. Za ideálních podmínek to skutečně funguje. Stačí ale pár nezodpovědných, neznalých nebo agresivních řidičů a právě kruhový objezd se může stát místem nehody. Jaké prohřešky jsou zde nejčastější?

Špatné blikání

Když na kruhový objezd najíždíme, tak nikdy neblikáme. Znamení o změně směru jízdy dáváme až ve chvíli, kdy sjíždíme. Toto řada řidičů bohužel stále nemá zafixováno. Někteří proto blikají už při nájezdu. Když levým blinkrem, není to taková katastrofa jako se zapnutou pravou směrovkou, která u ostatních vyvolává dojem, že tento řidič bude sjíždět.

Zdroj obrázku: Pixabay

Nesprávné dávání přednosti

Když přijíždíme ke kruhovému objezdu, měli bychom vidět nejenom značku upozorňující na tento netradiční druh křižovatky, ale také značku „dej přednost v jízdě“. Takto je osazena většina kruhových objezdů v naší zemi. A znamená to jediné. Kdo na kruhový objezd najíždí, dává přednost těm, co po něm jedou. Jedině v případě, že by značka upozorňující na přednost chyběla, platí pravidlo pravé ruky. Jiná možnost není, i když to někdy na kruhových objezdech tak vypadá.

Chybná volba jízdního pruhu

Některé kruhové objezdy jsou víceproudé. V takovém případě je dobré už před ním vědět, kam budeme pokračovat a podle toho zvolit jízdní pruh. Ten se dá měnit i uvnitř kruhového objezdu, ale za stejných pravidel jako jsou změny pruhů například ve městech. Jakékoliv bezhlavé změny, ohrožování a omezování, nebo chybné výjezdy jsou velkým rizikem, ale bohužel koloritem kruháčů.

Zdroj obrázku: Pixabay

Špatné načasování vjezdu

Kruhový objezd je z hlediska pravidel silničního provozu považován za křižovatku – v tomto případě kruhového tvaru. Platí na něm tedy stejné pravidlo, jako na křižovatkách jiných. To znamená, že bychom na něj neměli vjíždět, pokud ho nezvládneme bezpečně opustit. Tedy nevjíždět, pokud hrozí, že na něm zůstaneme stát. Jak je ale vidět na našich silnicích, toto nedodržuje vůbec nikdo. Ani na klasických křižovatkách, ani na kruháčích.