Chyby chodců na přechodech mívají fatální následky. Nesprávný výklad zákonu podporují i média

Mnozí chodci si stále myslí, že na přechodu mají absolutní přednost. Některá média je v tom také neustále utvrzují. Právě kvůli polopravdám a více či méně záměrným mystifikacím dochází na přechodech k mnoha nehodám. A ty bývají logicky fatální, jelikož chodec proti autu téměř nemá šanci. Jakých chyb se proto vyvarovat?

Pozor na zelenou

Na světelných křižovatkách jsou i přechody vybaveny světlem, které určuje, zda může chodec do vozovky vstoupit, nebo ne. I když se rozsvítí zelený panáček, je namístě obezřetnost. Chodec má sice v dané chvíli přednost, ale měl by dávat pozor na odbočující vozidla. I ta mohou mít zelenou a mnohý řidič si neuvědomí, že musí brát v potaz chodce. Sice by v případě nehody byl označen za jasného viníka, ale z hlediska bezpečnosti je vhodné jako chodec myslet na toto riziko a předcházet mu.

Mějte jasno o tom, co se kolem vás děje

I chodec je součástí silničního provozu, a proto by měl mít jasný přehled o tom, co se kolem něj děje. Mnoho lidí tento základ bezpečného přecházení bohužel ignoruje. Každý den lze potkat desítky lidí se sluchátky na uších, zírající do svého mobilního telefonu. Tito chodci okolí nevnímají, nevidí a neslyší a dá se říct, že mnohdy si za způsobenou nehodu mohou sami.

Zdroj obrázku: Freepik

Bez rozhlédnutí do nejde

I když na přechodu vám vozy mají dát přednost, neznamená to, že na něj můžete vstoupit doslova bez rozmyslu. Vždy je základem postavit se k přechodu a správně se rozhlédnout. Tedy vlevo, vpravo, znovu vlevo. A potom, když je jistota, že vozy stojí či o vás vědí a zastavují, teprve vyrazit. Jedině tak bude zajištěno bezpečné přecházení.

Riziko víceproudých silnic

Dvouproudá silnice je na přecházení poměrně jednoduchá. U víceproudých ale hrozí známé riziko. V jednom pruhu auto zastaví, v druhém ne. Chodec by na toto měl myslet a být při přecházení na pozoru. Jedině tak unikne nehodě s fatálními následky.

Zdroj: https://alexanderlaw.com/articles/2017/11/the-6-most-common-mistakes-pedestrians-make-and-how-to-avoid-them/