Hit bazarů Škoda Octavia: tuzemské jsou o 70 tisíc Kč dražší, ale také mladší

Většina ojetých vozů Škoda Octavia, které se v letošních prvních třech kvartálech prodávaly na českém trhu, vykazovala tuzemský původ. Zatímco všechny ojeté vozy na českém trhu vykazovaly český původ jen v polovině případů, u Škody Octavia se jednalo o téměř dvě třetiny aut, z čehož je patrné, že se k nám dováží v menší míře než jiné značky či modely. Pouze zhruba třetina Octavií měla při prodeji uvedeno, že pochází ze zahraničí. Nejčastěji se přitom prodávaly Octavie dovezené z Německa (41 % dovezených Octavií), ze kterého se do České republiky dostává největší množství zahraničních ojetin. Podíl prodávaných dovezených ojetých Octavií z Německa přitom odpovídá podílu všech prodávaných ojetých aut dovezených z Německa. Jako zajímavější se jeví podíl Octavií dovezených z Francie, které letos v prvních třech kvartálech tvořily 15 % prodávaných dovezených ojetých Octavií. U všech dovezených ojetých osobních aut, která se letos ve stejném období prodávala na českém trhu, byl francouzský původ uvedený jen u 2 %. Vyplývá z toho, že zhruba dvě třetiny vozů dovezených z Francie jsou právě Octavie.

Octavie se prodávají v průměru o rok mladší než ojeté vozy na trhu

Vzhledem, k tomu, že většina ojetých vozů Škoda Octavia vykazovala český původ, činilo průměrné stáří prodávaných Octavií pouze 8,4 roku, což je zhruba o rok méně, než kolik ve stejném období vykazovaly všechny ojeté vozy na českém trhu. Dlouhodobě platí, že vozy s českým původem se u nás prodávají mladší. V případě ojetých Octavií byl letos rozdíl ve věku tuzemských a dovezených 3 roky (7,3 vs. 10,6 roku). Do pěti let stáří převažovaly na trhu Octavie s českým původem, kterých bylo téměř trojnásobně více než dovezených. Ve stáří šesti až deseti let byl jejich podíl víceméně vyrovnaný a od jedenácti let pak výrazně převažovaly naopak dovezené Octavie, kterých bylo z hlediska podílu téměř 2,5dvojnásobně více než tuzemských a jejichž podíl přesáhl 50 %. Polovina dovezených Octavií tedy byla starší deseti let, což znamená, že podíl Octavií starších deseti let zhruba odpovídá podílu všech dovezených ojetých vozidel starších deseti let. V případě tuzemských ojetých vozů Octavia byla téměř polovina z nich (48 %) naopak do stáří 5 let (od roku výroby 2016). V letošních třech kvartálech se také prodávaly dieselové modely mladší než benzínové (8,1 vs. 9,6 roku), což může být dáno tím, že najedou dříve určitý počet kilometrů, při kterém je majitelé plánují vyměnit za novější a také tím, že firmy obměňují svá vozidla častěji než běžní zákazníci a právě Octavie na naftu tvořily v posledních letech značnou část firemních flotil a operativních leasingů. Tuzemské Octavie, které jsou na naftu, dosahovaly průměrného stáří jen 7,1 roku, dovezené 9,7 roku. V případě benzínových modelů bylo průměrné stáří u českých Octavií 7,9 roku, zatímco u zahraničních 13,2 roku.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Podíl ojetých Octavií na naftu výrazně převyšuje průměr trhu

Právě Octavie s naftovými motory byly na trhu nejvíce zastoupené a jejich podíl podstatně převyšoval podíl všech ojetých vozů na naftu prodávaných ve stejném období na českém trhu (71 % vs. 55 %), což opět odkazuje k tomu, jak jsou naftové Octavie oblíbené u firem a v rámci operativních leasingů. Naopak podíl ojetých Octavií s benzínovým motorem dosáhl „jen“ 26 %, což je v porovnání s celkovým trhem o oněch 16 procentních bodů méně. U naftových modelů byl největší zájem o motorizaci 1.9 TDI, respektive 2.0 TDI. Benzínovým modelům vévodila motorizace 1.4 TSI. Automatickou převodovku mělo jen 17 % ojetých Octavií, častěji ji měly ty dovezené (20 % oproti 17 %), což plně odpovídá tomu, že u nových aut u nás automatická převodovka ještě před několika lety nebyla příliš poptávaná. Oproti tuzemským ojetým Octaviím měly dovezené častěji motor na naftu (75 % oproti 70 %), naopak podíl benzínových aut byl mírně vyšší u těch českých (27 % oproti 24 %), u nichž se častěji vyskytoval také pohon CNG (3,3 % oproti 0,3 %). Je patrné, že zájem o auta na naftu přetrvává a ani aféra Dieselgate, která před pěti lety zasáhla do automobilového průmyslu, na tom nic nezměnila. Přesto se ale v případě Octavií zájem o benzínové motory v posledních letech pomalu zvyšuje. Pokud se podíváme na vozy do čtyř let stáří, respektive vyrobené od roku 2017, kterých je na českém trhu aktuálně nedostatek a které se ve velké míře podílely na prodejnosti ojetých vozidel zejména ve třetím kvartálu, je u nich zastoupení naftových motorů o téměř 9 procentních bodů nižší než u všech ojetých Octavií bez ohledu na jejich stáří (62,6 % vs. 71,3 %). Podíl benzínových motorů naopak dosahoval 31 %, tedy o 6 procentních bodů více než u všech ojetých Octavií. Benzínové pohony přitom měly větší zastoupení u tuzemských Octavií (33 % oproti 11 %), což odpovídá tomu, že rostoucí zájem o benzínové modely se projevuje zejména v posledních letech a novějších Octavií mezi těmi dovezenými je opravdu poskrovnu (vyrobených od roku 2017 jich je jen 6 % ze všech dovezených Octavií, v případě tuzemských je jejich podíl 26 %).

Mohlo by vás zajímat:  Rusové nabízejí známou Ladu jako pohřebák s atraktivní cenovkou

Čtyři z pěti ojetých Octavií mají karoserii kombi

Z hlediska karoserie převažovaly zatím letos mezi ojetými Octaviemi modely s karoserií kombi (65 %), které byly ze čtyř pětin v naftovém provedení. Karoserie kombi převažovala jak u Octavií s českým původem, tak u dovezených, u kterých ale bylo její zastoupení podstatně větší (55 % oproti 83 %). Podíl kombi Octavií na naftu byl přitom u českých aut i zahraničních stejný a dosahoval 80 %. Koupit Octavii kombi s benzínovým motorem byl mnohem větší oříšek než koupit benzínovou Octavii s karoserií liftback. V rámci provedení liftback bylo totiž tuzemských vozů na benzín 39 % a dovezených dokonce 45 %, což představuje dvojnásobný podíl oproti podílu benzínových Octavií v rámci vozů s karoserií kombi.

Tuzemským Octaviím kraluje bílá barva, dovezeným šedá

Z hlediska barvy karoserie převažovala u ojetých Octavií šedá (21 %) následovaná bílou (19 %), černou (16 % a modrou (15 %). Tuzemské Octavie se ale prodávaly nejčastěji bílé (24 %), zatímco u dovezených byla bílá barva až na pátém pomyslném místě (10 %). U dovezených Octavií si prvenství nárokovala šedá (26 %) těsně následovaná černou (25 %).

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Octavie se prodávají s průměrně nižším nájezdem

Ojeté vozy Škoda Octavia měly ve srovnání s průměrným kilometrovým nájezdem všech prodávaných ojetých aut méně najeto. Průměrný nájezd u Octavií činil 153 600 km, zatímco u všech ojetých osobních vozů 161 000 km. Opět je to důsledek toho, že vozy Octavia se prodávají v průměru mladší, než je průměr trhu. Rozdíl mezi průměrným nájezdem Octavií na naftu a na benzín činil 37 300 km, přičemž více měly samozřejmě najeto vozy s dieselovým motorem (164 300 km, benzínové 127 000 km). Rozdíl meziprůměrným nájezdem všech prodávaných osobních ojetých aut byl vyšší než v případě Octavií – naftové verze vozů měly najeto v průměru o 47 000 km více než benzínové. Menší rozdíl u Octavií odpovídá trendu posledních let, kdy se do zájmu zákazníků o nová vozidla dostávaly čím dál více benzínové verze Octavie, oblíbená byla především 1.4 TSI, která se už nevyrábí a byla nahrazena motorem 1.5 TSI. Vzhledem k velice přijatelné spotřebě paliva ji začaly kupovat či využívat i firmy, jejichž vozy najedou ročně kolem 20 000 km. Tuzemské ojeté Octavie pak měly najeto výrazně méně než dovezené, což je dáno jejich nižším stářím. Zatímco dovezené vykazovaly průměrný nájezd 180 000 km, české Octavie jen 138 400 km. Nejméně najeto měly tuzemské Octavie na benzín, a to 111 000 km. Právě mladých tuzemských Octavií s benzínovým motorem je ale na trhu nedostatek.

Mohlo by vás zajímat:  Pražák prodává starou Octavii s minimálním nájezdem, za kterou chce stovky tisíc

Více než třetina tuzemských Octavií má najeto do 100 000 km, u zahraničních je to jen 8 %

Velice zajímavá jsou při srovnání tuzemských a dovezených Octavií čísla hovořící o nájezdu do 100 000 km. Zatímco u tuzemských jde o 36,9 % prodávaných ojetých Octavií, u dovezených se takový vůz hledá v inzerci o poznání hůře – jejich podíl mezi dovezenými vozy byl pouhých 8,1 %.

Octavie se prodávají rychleji, průměrně za 90 dní

Průměrná doba prodeje ojetých Octavií činila v prvních třech kvartálech 90 dní. Průměrná doba prodeje všech ojetých osobních vozů činila ve stejném období 98 dní, z čehož vyplývá, že Octavie, které jsou nejprodávanějším vozem, se také prodávají rychleji. Modely na naftu mizely z trhu rychleji než benzínové (87 dní, zatímco benzínové 100 dní), což odpovídá nabídce a opět to zároveň vypovídá o tom, že zájem o ojeté Octavie na naftu i po aféře Dieselgate přetrvává. Octavie s českým původem se prodávaly v průměru za 88 dní, rychleji než dovezené, u nichž průměrná doba prodeje činila 94 dní. Plně to odpovídá faktu, že se zájem zákazníků soustředil ve velké míře na zánovní Octavie, které byly z převážné většiny zastoupené českými vozy. Nejrychleji z trhu mizely české Octavie na naftu, které se v nabídce prodejců udržely průměrně 85 dní, zatímco vozy na naftu ze zahraničí 92 dní. Dobu prodeje vozů však negativně ovlivnila opatření spojená s koronavirovou epidemií, kdy po dlouhé měsíce byl zájem zákazníků utlumen a ojeté vozy se do popředí zájmu veřejnosti i firem dostaly až během letních měsíců, což průměrnou dobu prodeje bez pochyby prodloužilo.

Průměrná cena za ojetou Octavii „jen“ 221 000 Kč

Přesto se vozy Škoda Octavia mohly oproti trhu prodávat rychleji díky tomu, že jejich průměrná cena byla oproti průměrné ceně všech ojetých vozidel nižší. Ojeté vozy Octavia se prodávaly za průměrných 220 700 Kč, což je o zhruba 8 000 Kč méně. Do průměrných cen trhu však vstupují luxusní vozy a vozy z kategorie vyšší střední třídy, kam Škoda Octavia nespadá. Průměrnou cenu Octavií srážela auta z dovozu, z nichž se dvě třetiny prodávaly do 200 000 Kč. V případě tuzemských aut se do této ceny vešly jen dvě pětiny. Například nad 300 000 Kč se prodávalo 32 % Octavií s tuzemským původem, zatímco dovezených jen 9,2 %. Průměrná cena za dovezenou ojetou Octavii činila 176 000 Kč, zatímco za tuzemskou 246 800 Kč. To znamená, že za tuzemskou si kupující v průměru o 40 % připlatil, dostal ale za tu cenu mladší vůz s výrazně menším počtem najetých kilometrů a dohledatelnou historií.

Zdroj: Cebia

O David Hampl

V případě kontaktu využijte email: hampl@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora