I při plné čáře lze legálně předjíždět. Při splnění jedné podmínky pokuta nehrozí

Značky na našich silnicích jsou nejenom ty svislé, ale také takzvané vodorovné. Do skupiny vodorovného dopravního značení spadá v podstatě vše, co je nakresleno přímo na vozovce. I toto značení by měl řidič sledovat a pochopitelně by ho měl i respektovat. Ne vždy ale ví, co přesně může a co ne. Plná čára je toho důkazem.

Předjíždění není objíždění

V první řadě by si měl konkrétní řidič uvědomit to, jaký manévr chce na vozovce provádět. Je totiž rozdíl mezi předjížděním a objížděním. První varianta je poměrně klasickým manévrem, kdy se chceme dostat před pomaleji jedoucí auto nebo cyklistu. Ta druhá se zase týká situace, kdy objíždíme nějakou překážku na vozovce. V takovém případě, pokud je to nutné, můžeme vozidlem nebo nákladem přesahovat za plnou čáru, jelikož tento manévr je pro naše pokračování v jízdě doslova nezbytný.

Ne vždy plnou čáru přejedeme

Důležitou a pro mnohé novou informací je to, že za určitých okolností může být v místech s plnou čárou povoleno také předjíždění. A to za předpokladu, že při daném manévru řidič plnou čáru nepřejede – tedy nebude ji svým vozem nebo nákladem přesahovat. Typicky se může jednat o manévr předjetí cyklisty v rámci daného jízdního pruhu.

Zdroj obrázku: Freepik

Značka platí jen pro někoho

A jak je to v případě plné čáry a svislé dopravní značky zákazu předjíždění, označené jako B21a? V případě cyklistů platí stále výše uvedené. Motorová vozidla však, ani když se čára nepřejede, předjíždět v tomto případě nelze.

Možnost legálního přejetí

Letošní rok se hojně hovořilo o novele zákona o předjíždění cyklistů a o povinnosti dodržovat vzdálenost 1,5 metru od každého z nich. V návrhu tohoto zákona byla uvedena též pasáž, že pro dodržení této vzdálenosti bude možné legálně vozem nebo nákladem vybočit z jízdního pruhu a přesáhnout přes plnou čáru do protějšího jízdního pruhu. Za normálních okolností by toto bylo zakázáno, ale návrh tuto možnost definoval jako určitou výjimku, patrně pro zajištění plynulosti provozu.

Zdroj: https://www.mynrma.com.au/cars-and-driving/driver-training-and-licences/resources/when-can-you-cross-unbroken-lines