Myslel, že musí dát přednost zprava, ale jet měl on. Stejně chybuje řada řidičů

Přednost zprava se jeví jako jednoduchá metoda, ale jsou mnozí, kteří chybují. Ne proto, že by neměli znalosti o tom, jak taková přednost funguje, ale je to jednoduše proto, že nevědí, kde přednost zprava platí a kde nikoliv. Jednoduchým vodítkem je pro mnohé to, že pokud není přednost na křižovatce upravena značkami, platí přednost zprava. Tak jednoduché to ale přece jenom není.

Kruhové objezdy

V podstatě naprostá většina kruhových objezdů v České republice je označena jak příslušnou značkou označující daný kruháč, tak i značkou Dej přednost v jízdě. Když však narazíme na kruhový objezd, kde značka nabádající k tomu dát přednost těm jedoucím po objezdu chybí, začíná platit přednost zprava. Ti, kteří na kruhovém objezdu jedou, dávají přednost těm, kteří na něj vjíždí. Narazit na takto neoznačený kruhák je však spíše raritou.

Lesní či polní cesty

Přednost zprava platí také na lesních, nebo polních cestách. Sice ani zde není moc pravděpodobné, že se na nějakém křížení dvě vozidla potkají, ale pokud k tomu dojde, platí i tady jasné pravidlo. Nikoliv právo silnějšího, rychlejšího, nebo bezohlednějšího, ale i tady platí přednost zprava. To je dobré mít na paměti, pokud se mimo klasické vozovky chystáte.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Soukromé pozemky

I na nich přednost zprava platí. Nejčastějším příkladem mohou být třeba areály různých firem, nebo také parkoviště u obchodních domů. Pokud zde není přednost konkrétně vyznačena, tak na křížení jednotlivých tras taktéž platí přednost zprava.

Obytné zóny

Pokud se nacházíte v obytné zóně, je běžnou praxí, že zde křižovatky nijak vyznačeny nejsou a tak i v této lokalitě platí klasická přednost zprava. Vše se ale mění v tu chvíli, kdy z obytné zóny vjíždíte na běžnou silnici. V takovém případě už přednost zprava neplatí a vy musíte dát přednost všem ostatním vozidlům. Běžnou praxi je však to, že se výjezdy z obytných zón za tímto účelem doplňují značkami, aby o své povinnosti řidiči věděli.

Účelové komunikace

Podobně jako je tomu ve výjezdu z obytné zóny, je tomu také v případě výjezdu z účelové komunikace. Tady značky pochopitelně nečekejte a dejte přednost všem, kteří po běžné silnici jedou. A pokud jste vy řidičem jedoucí po běžné silnici, pochopitelně přednost zprava tomu, kdo se chystá najet z účelové komunikace, přednost nedáváte.

Zdroj: Autorský text
Komentáře

O David Hampl

V případě kontaktu využijte email: hampl@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora