Nálepka na registrační značce vyjadřuje určitý postoj, ale policie či STK na ni mají jasný názor

Registrační značku, někdy též stále označovanou jako SPZ, musí mít na svém autě každý. Jedním z prvků dané tabulky je také modrý proužek se znakem Evropské unie, který však mnoha motoristům leží v žaludku. Ti neváhají a často ho přelepují různými jinými symboly. Jde tak o zajímavé vyjádření názoru. Většina těchto lidí si však neuvědomuje, že se vystavuje problémům, a to nejenom v případě policejní kontroly.

Různé varianty samolepek

Řidiči používají na svých registračních značkách různé samolepky, především ty, které souvisí se současným modrým pruhem a znakem EU. Setkat se lze hned se dvěma situacemi, se kterými je lepení různých samolepek spojeno. První situací je samolepka v podobě modrého pruhu, kterou si na svou registrační značku lepí především ti, kteří mají ještě starou tabulku a chtějí, aby vypadala jako ta současná, s modrým pruhem na levé straně.

Druhou skupinou jsou ti řidiči, kterým je trnem v oku znak EU na registrační značce. A tak využívají různých samolepek k tomu, aby ho buď překryli, nebo aby ho nahradili jiným symbolem. Třeba takovým, který má větší souvislost s Českou republikou.

Dopouští se přestupku

I když to může vypadat jako banalita a u registrační značky tímto nedojde k narušení čitelnosti hlavních identifikačních znaků, tedy číslic a písmen, rozhodně se jedná o přestupek, za který může být takový člověk potrestán. A sankce to nejsou nijak mírné. Vždy samozřejmě záleží na konkrétním přístupu, a to nejenom policisty, ale třeba i technika na STK.

Zdroj obrázku: Pixabay

Co hrozí, pokud využijeme nálepku?

Pokud se také rozhodnete svou registrační značku, dříve SPZ vylepšit pomocí samolepky, je dobré počítat s tím, že vám mohou hrozit problémy. Na STK může být toto vyhodnoceno dokonce jako vážná závada a tak omezit technickou způsobilost vozidla. A to na dobu 30 dní.

Dále za tento přestupek hrozí i pokuta. Ta se může pohybovat v částce až 2 000 Kč pokud je situace řešena na místě, nebo může narůst do výše 2 500 Kč, pokud se bude věc řešit ve správním řízení.

Jaký přestupek je spáchán?

Problém jako takový není ani ve velikosti samolepky, ani v tom, co je na ní znázorněno. Problém je v tom, kam se lepí. Zákon jasně zmiňuje, že přestupku se dopouští ten, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost. A právě ono slůvko „upravena“ stačí k tomu, abyste měli na STK nebo při policejní kontrole problémy.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-343