Nejhorší nešvary při předjíždění jsou často osobní mstou. Doplatit na ně může nevinný

Předjíždění je víceméně běžným manévrem, během kterého se dostáváme před pomaleji jedoucí vozidlo. Základem je provést daný manévr co nejbezpečněji, abychom pokud možno neohrožovali ani neomezovali ostatní. Přesto lze být na silnici svědky řady situací, které dělají z tohoto manévru nebezpečný úkon. V nehodě následně mohou být zapleteni i nevinní.

Zrychlování

Předjíždění je manévr, kdy se chceme dostat před pomaleji jedoucí vozidlo. Když ale předjížděný řidič zjistí, že je předjížděn, zahájí zcela nepochopitelný manévr. Šlápne na plyn a snaží se zrychlovat. Často protože si uvědomí, že jede pomalu, nebo protože se jenom nechce nechat předjet. Důvody ponechme stranou, jelikož ve všech případech je zrychlování nejenom nebezpečné, ale i odporující zákonu.

Blokování při zařazování

Dokončením předjížděcího manévru je to, že se s vozem zařadíme bezpečně a plynule před předjížděné vozidlo. Problém ale může nastat ve chvíli, kdy předjetý řidič tento zařazovací manévr blokuje. Jednoduše tak, že se doslova nalepí na vozidlo před sebou. I toto jednání má známky porušení zákona, mimo jiné i v tom, že není dodržena bezpečná vzdálenost.

Zdroj obrázku: Freepik

Zahájení manévru bez kontroly

Správné je se před započetím předjížděcího manévru přesvědčit nejenom o tom, zda nic nejede proti, ale i o tom, zda nás už někdo nepředjíždí. Je chybou dát bezhlavě blinkry a ve stejný okamžik vybočit z jízdní dráhy do druhého pruhu. Pokud je takový řidič v daný okamžik předjížděn, je to jenom krůček od dopravní nehody, která může mít ve vyšších rychlostech pochopitelně i fatální následky.

Nedostatečný výkon

Předjetí by mělo být co nejrychlejší, což vede i k celkové bezpečnosti. Na manévr je dobré se připravit, mimo jiné i podřazením. Velmi pomalé zrychlování a nedostatek výkonu může vést k tomu, že je celý manévr zbytečně dlouhý, a opět dojde minimálně k omezení, ale také k ohrožení ostatních.

Zdroj: http://www.accidentrepairfinder.com/overtaking-mistakes-that-cause-accidents/