Nevraživost mezi řidiči a cyklisty je známá, jedna věc ale motoristy štve právem

Řidiči automobilů a cyklisté. Dvě znesvářené skupiny, které si velmi často doslova nemohou přijít na jméno. Pokud se zeptáte řidičů, jaké problémy mají s cyklisty, můžete se dozvědět celou řadu věcí. Mnohdy nejedou u kraje, často nejsou osvětleni, tvoří skupiny blokující provoz nebo jezdí tam, kde nemají. A potom je tu ještě jeden důvod nevraživosti, kterou zmíní většina řidičů – cyklisté páchají dopravní přestupky, za které nejsou pokutování.

Jsme si rovni?

Na silnicích bychom si měli být všichni rovni. A to ve smyslu toho, že bychom měli dodržovat pravidla silničního provozu. S tím také souvisí fakt, že pokud jsme si vědomi případného porušení, je třeba přijmout i odpovědnost a počítat s pokutou. Situace na tuzemských silnicích ale jasně ukazuje to, že zatímco řidiči aut jsou pokutováni, cyklistům mnoho věcí projde bez povšimnutí. Policie se na jejich jednání buď nezaměřuje, nebo ho nechává bez povšimnutí.

Přestupky plynoucí i z nevědomosti

Mnoho cyklistů páchá přestupky jednoduše proto, že si jsou vědomi určité beztrestnosti a mnohdy jim vše takzvaně projde. Jsou to ale i tací cyklisté, kteří přestupky páchají z nevědomosti. Na to, abychom mohli jezdit na kole, totiž nepotřebujeme žádné znalosti, testy ani oprávnění. Pokud cyklista není zároveň držitelem řidičského oprávnění, nemusí vůbec tušit, co je správné a co nikoliv. Takové chování může být pro něho i ostatní velmi nebezpečné.

Zdroj obrázku: Freepik

Co je nejčastější?

Přestupků, které může napáchat cyklista, je opravdu celá řada. Mezi nejčastější patří především nezastavení na stopce, ale i ignorování červených světel. Jak na křižovatkách, tak i na železničních přejezdech. Poměrně běžným koloritem je i jízda v zákazech, a to jak klasických, tak v jednosměrných ulicích. K tomu přidejme také poměrně častou jízdu pod vlivem a máme poměrně četnou plejádu přestupků, které jsou však jenom málokdy pokutovány ze strany policie. O to více si potom cyklisté myslí, že mohou doslova vše.

Zdroj: https://www.cyclinguk.org/article/whats-legal-and-whats-not-your-bike