Při návštěvách STK si mnohdy neuvědomujeme, že s vozem nemáme na silnici co dělat

Návštěva STK, tedy stanice technické kontroly, je jednou z povinností každého majitele vozu. Při koupi nového auta je první interval čtyřletý, dále se zkracuje na dva roky. Pro mnohé je návštěva „STKáčka“ něco samozřejmého a mnohdy si ani neuvědomujeme, že s vozem často na silnici nemáme co dělat. Kdy podobné přestupky pácháme?

Jízda s propadlou technickou

Datum, do kdy nám platí technická kontrola, je dobré hlídat. Na známce najdeme jenom měsíc, ale to neznamená, že kontrola platí do konce daného období. Rozhoduje datum v techničáku, které je dobré znát. Na STK je proto nutné dopravit se vždy před tímto datem. Pokud termín prošvihneme, neměli bychom s vozem na silnici vůbec vyjíždět a auto na stanici technické kontroly musíme přepravit například na vleku nebo s využitím služeb odtahovky. Realita je však taková, že si mnoho lidí s tímto přestupkem hlavu neláme.

Zdroj obrázku: Freepik

Odjezd se zjištěnou závadou

Na STK může dojít k tomu, že nám jsou zjištěny závady. Ty se dělí do tří skupin. Na lehké, se kterými si není třeba dělat hlavu, na vážné, kdy máme měsíc na odstranění a opětovnou návštěvu, a potom na závady nebezpečné. Pokud je taková zjištěna, s vozem by jeho majitel vůbec neměl vyjíždět na silnici. Dopravit ho do servisu tedy musí opět buď s využitím odtahovky, nebo jiným způsobem. Realita se však se zákony opět rozchází. Většina s daným vozem na STK přijela a také s ním následně odjíždí, i když s obavami z možné policejní kontroly.

Jízda s neodstraněnou závadou

Výše jsme se dotkli takzvaných vážných závad. Pokud jsou zjištěny, nálepku sice dostaneme, ale jenom na 30 dní. Během těch je nutné závadu odstranit a poté prohlídku absolvovat znovu. S tímto termínem je spojeno opět riziko prodlení. Pokud se do měsíce nedostavíme na stanici technické kontroly, nemáme na silnici co dělat a hrozí postihy.

Zdroj: https://www.businesslease.ro/en/blog/periodic-technical-inspection-what-it-is-and-how-you-can-get-rid-of-it/