Projevy hrubosti na silnicích se stupňují, agrese může mít až fatální následky

Jízda autem nemusí být nic příjemného. Kdo jezdí pravidelně, setkal se s různými typy řidičů. Co je stále častějším nešvarem na našich silnicích, to je hrubost. Co vše vás může potkat, pokud narazíte na řidiče, který není psychicky úplně v pořádku? Od drobností až po vážné situace.

Vizuální upozornění

Ruku na srdce. Kdo někdy nepoužil klakson nebo neproblikl řidiče, jehož jízda se mu nezdála? Může sice jít o určitý projev agresivity, ale dá se říci, že v tuto chvíli ještě celkem neškodný. Mnohdy jde spíše o upozornění plynoucí z mírného rozčilení, když druhý řidič udělá něco špatně.

Gestikulace

Často se ke klaksonu nebo probliknutí může přidat také gestikulace. Známých posunků, kterými dává řidič najevo svou nespokojenost, může být mnoho. Od ťukání na čelo až po neslušná gesta, jako je vztyčený prostředníček. Tato gesta nás sice mohou o něco více rozhodit, ale stále jsou ještě celkem neškodná.

Zdroj obrázku: Freepik

Lepení se

Tato forma agresivity nastává ve chvíli, kdy se řidiči za námi zdá, že nejedeme až tak rychle, jak by si on představoval. Pokud nemá možnost předjetí, vyzkouší známý agresivní manévr. Doslova se nám nalepí na zadek ve snaze nás popohnat dopředu. Nejenom že to pomalejšího řidiče vystresuje, ale tato agrese může při nenadálém brzdění vést k nehodě.

Vybržďování

Velmi častý nešvar, který může u psychicky nestabilních jedinců vyvolat i zdánlivá banalita. Mnohým nestačí provést vizuální upozornění nebo gestikulaci. Zadostiučinění podle daných agresorů přijde až ve chvíli, kdy jiného takzvaně vybrzdí. Jejich chování může vést k nehodám, klidně i řetězovým, jelikož málokdo v proudu vozidel očekává nenadálé zastavení.

Fyzický kontakt

Obvykle následuje po vybrždění. Pokud řidičovi nestačí, že nás zastavil, může dokonce vyjít z vozidla a snažit se o fyzickou konfrontaci. Tady už nejde jenom o plechy, ale může jít opravdu o zdraví, někdy dokonce o život.

Zdroj: https://www.lynchlawyers.com/blog/why-road-rage-is-dangerous/