Průlom v technologiích lakování: továrna BMW Group Lipsko bude brzy schopna nahradit zemní plyn ekologickým vodíkem

P90483561 Lowres Bmw Group Plant Leip

ovárna BMW Group v Lipsku je prvním automobilovým výrobním závodem na světě, který zkušebně používá nově vyvinutou technologii vodíkových hořáků umožňující provoz sušiček lakovaných karoserií. Nová technologie otevírá cestu ke snížení emisí CO2 z intenzivního využívání fosilního paliva – zemního plynu. Člen představenstva BMW AG Milan Nedeljković: „Jedná se o technologický milník v oblasti lakovacích technologií. Podtrhuje naši inovativnost a odhodlání učinit výrobu ještě udržitelnější.“

Nedeljković a ředitelka továrny BMW Group v Lipsku Petra Peterhänselová dnes společně uvedli do provozu první vodíkový hořák pro sušičky lakovaných karoserií. Zvláštností tohoto systému je, že může fungovat jak na vodík (H2) a metan (CH4), tak na jejich kombinaci. Tento hořák je také schopen během provozu mezi těmito palivy přepínat. Zpočátku bude fungovat ve zkušebním provozu, kompletní linka na sušení lakovaných karoserií bude přestavěna již v příštím roce. Během několika příštích let budou postupně upraveny i zbývající hořákové systémy, nová technologie tak bude nasazena ve všech 68 lakovacích odděleních továrny v Lipsku.

Inovativní systémy flexibilních hořáků byly vyvinuty ve spolupráci s brémskou společností Saacke, přičemž integraci bezpečnostního konceptu podpořil Fraunhoferův institut IFF v Magdeburku. Přechod na flexibilní hořáky je základem pro to, aby byla továrna BMW Group v Lipsku energeticky zcela bez emisí CO2.

Mohlo by vás zajímat:  Auto v zimě: Teplý interiér neznamená teplý motor, volnoběh nezahřeje

Udržitelnost jako klíčový prvek BMW iFACTORY.
Snížení emisí CO2 je jedním z hlavních cílů BMW iFACTORY s přístupem LEAN. GREEN. DIGITAL. Zatímco udržitelnost, optimální využívání zdrojů a cirkulární ekonomika jsou středem strategie GREEN, část LEAN pracuje na efektivní, přesné a vysoce flexibilní výrobě. DIGITAL efektivně využívá digitalizaci v oblasti datové vědy, umělé inteligence a virtualizace.

Aby byla společnost BMW Group ještě udržitelnější, navrhuje specifická řešení pro snížení emisí CO2. Cílem je omezit produkci CO2 z výroby do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 o 80 %, a to nejen pomocí vodíku, ale také využíváním energie z řady dalších obnovitelných zdrojů energie, o nichž se v současné době uvažuje, jako je geotermální energie či fotovoltaika. Různá řešení budou nasazena způsobem, který bude pro danou lokalitu nejvhodnější.

Plány na připojení k vodíkovému potrubí.
Pro provoz nových vodíkových hořákových systémů bude zapotřebí potrubí, které zajistí, že bude vždy k dispozici dostatečné množství ekologického vodíku. V tomto případě hodlá továrna v Lipsku využít všech možností, jež nabízí vznikající vodíkový průmysl v regionu.

V současné době se plánuje do poloviny roku 2024 připojit továrnu k první čistě vodíkové síti. Potrubí dlouhé asi dva kilometry ji propojí s dálkovým plynovodem jižně od areálu. Poté bude závod spolu se svými partnery v regionu napojen na regionální vodíkovou síť, která se propojí s celostátní a evropskou vodíkovou infrastrukturou.

Mohlo by vás zajímat:  Toyota ukázala pokroky při vývoji vodíkového motoru

Vodíková energie také v logistice uvnitř závodu.
Vodík je již dlouho základním palivem logistiky uvnitř závodu. V roce 2013 byla v areálu továrny instalována první vnitřní vodíková čerpací stanice v Německu, která slouží k plnění vysokozdvižných vozíků a vlečných souprav používaných uvnitř areálu. Dnes, téměř o deset let později, má továrna v Lipsku největší vozový park v Německu s více než 130 vysokozdvižnými vozíky poháněnými vodíkovými palivovými články. V areálu je také pět vodíkových stanic. Nejnovější z nich, která je v současné době v provozu, nabízí plně automatizované tankování.

BMW Group rovněž spolupracuje se svými partnery na testování vodíkových řešení na podporu dekarbonizace dopravní logistiky i za branami továren a v současné době se podílí na výzkumných projektech H2HAUL a HyCET. Vodík je slibným palivem pro dopravní logistiku, protože umožňuje rychlé doplňování paliva, vysokou nosnost a flexibilní použitelnost. Nabízí také velký dojezd. Ekologický vodík, vyráběný z energie z obnovitelných zdrojů, současně v budoucnu připraví půdu pro nízkouhlíkovou dálkovou logistiku.

Projekt H2HAUL pracuje v Belgii, Německu, Francii a Švýcarsku na vývoji a zkušebním provozu 16 nákladních vozidel s vodíkovými palivovými články a na instalaci nových velkokapacitních vodíkových čerpacích stanic pro spolehlivé dodávky paliva. Projekt H2HAUL, který byl zahájen v roce 2019, bude probíhat po dobu pěti let, přičemž Německo přispěje testováním dvou nákladních vozidel na palivové články pro přepravu mezi továrnami v Lipsku a Norimberku.

Mohlo by vás zajímat:  Nadměrná automatizace v autech je spíše na škodu. Snižuje řidičské dovednosti a vede k závislosti na technologiích

V rámci projektu HyCET vede BMW Group konsorcium, které se zabývá vývojem a testováním nákladních vozidel se spalovacími vodíkovými motory. Projekt HyCET, jehož financování ve výši 11,3 milionu eur schválilo Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu v září tohoto roku, má za cíl prokázat potenciál nákladních vozidel s motory pracujícími na principu spalování vodíku v dopravní logistice a zřídit dvě veřejné vodíkové čerpací stanice pro veřejné použití.

Továrna Lipsko – od počátku zaměřena na udržitelnost.
„Udržitelnost má továrna v Lipsku takříkajíc ve své DNA,“ říká její ředitelka Petra Peterhänselová. „Efektivní a udržitelné procesy pro nás byly velmi důležité již při plánování závodu a jedním z nejviditelnějších výsledků jsou čtyři větrné turbíny, které závod zásobují elektřinou.“ Byly postaveny v roce 2013 a dodávají 10 MW energie (přibližně 26 GWh/rok). V roce 2017 následoval další milník, když bylo otevřeno bateriové uložiště sestávající z až 700 použitých vysokonapěťových baterií z vozů BMW i3. Baterie slouží k ukládání energie, například z větrných elektráren. Ukládáním energie v areálu lze zlepšovat hospodaření s energií a udržovat stabilitu elektrické sítě.