Revoluce, ne evoluce: BMW Group urychluje snižování emisí CO2 a s modelem Neue Klasse se důsledně zaměří na cirkulární ekonomiku

BMW Group zvyšuje intenzitu svého úsilí v boji proti změně klimatu. S výhledem na příchod vozů Nové třídy (Neue Klasse) společnost dále posunuje své vlastní cíle, které oznámila v létě loňského roku. Patří mezi ně snižování emisí CO2, a zároveň jednoznačný závazek k podpoře cíle v podobě nejvýše 1,5 stupně pro globální oteplování. S příchodem vozů Neue Klasse BMW Group v duchu principů cirkulární ekonomiky výrazně zvýší využívání druhotných surovin a zároveň bude podporovat lepší rámcové podmínky pro vytvoření trhu s druhotnými materiály.

Pro dosažení dalšího snížení emisí CO2 je pozornost zaměřena na fázi používání vozidel, která se na emisní stopě CO2 BMW Group podílí 70 %. Do roku 2030 se emise CO2 na vozidlo a ujetý kilometr sníží oproti roku 2019 minimálně o polovinu. Závazek všech výrobců automobilů, pokud jde o boj proti změně klimatu, lze nejlépe porovnat při pohledu na celý životní cyklus jejich vozidel, tedy včetně výroby a předcházejícího dodavatelského řetězce. Zde BMW Group plánuje snížit emise CO2 na vozidlo nejméně o 40 %.

„To, jak se společnosti vypořádávají s emisemi CO2, se stalo hlavním faktorem při posuzování jejich činnosti. Rozhodujícím faktorem v boji proti globálnímu oteplování je, jak výrazně dokážeme snížit uhlíkovou stopu našich automobilů po celou dobu jejich životnosti. Proto si stanovujeme transparentní a ambiciózní cíle pro výrazné snížení emisí CO2; ty jsou potvrzeny iniciativou Science Based Targets a přinesou účinný a měřitelný efekt,“ řekl ve čtvrtek v Mnichově Oliver Zipse, předseda představenstva BMW AG. „S Neue Klasse výrazně zostřujeme naše závazky a zároveň se zavazujeme k jasnému kurzu pro dosažení cíle 1,5 stupně.“

BMW Group je první německou automobilkou, která se připojila k iniciativě Science Based Targets s „cílem 1,5 °C“ a zavázala se k dosažení úplné klimatické neutrality v celém řetězci tvorby přidané hodnoty nejpozději do roku 2050. Společnost je přesvědčena, že toho lze dosáhnout spíše pomocí inovací než nějakým plošným zákazem jednotlivých technologií.

Nejsilnější hnací silou na této cestě ke klimatické neutralitě je elektromobilita, přičemž automobily Neue Klasse od BMW Group by měly být dalším významným impulzem pro trh. Během příštích přibližně deseti let uvede společnost na silnice přibližně deset milionů čistě elektrických vozů. Již v roce 2030 budou nejméně polovinu celosvětových prodejů BMW Group tvořit čistě elektrické vozy, přičemž značka MINI bude nabízet výhradně elektrické vozy od roku 2030.

BMW Group nadále plní přísná kritéria iniciativy Science Based Targets, pokud jde o měření celosvětového snížení emisí CO2vozidel společnosti během jejich provozu na silnicích. Do výpočtu jsou například zahrnuty emise z výroby paliva nebo elektřiny a spotřeba vycházející z cyklu WLTP plus deset procent. Díky současné produktové a elektrifikační strategii je BMW Group na dobré cestě splnit cíl EU pro vozový park do roku 2030.

Více než zelená elektřina: Větší důraz na využívání zdrojů v budoucnosti 

BMW Group si je vědoma, že pouhé zvýšení počtu elektromobilů na silnicích nevede automaticky k mobilitě, která je šetrná ke klimatu. Společnost bere v potaz, že je rovněž nezbytné snížit spotřebu primárních materiálů, což znamená omezení související ekologicky škodlivé těžby zdrojů a jejich zpracování, které je často náročné na emise CO2. Tento aspekt je významný zejména pokud jde o výrobu automobilů, která je jedním z odvětví s největší spotřebou zdrojů.

Mohlo by vás zajímat:  Jednotlivé města a státy se chtějí do budoucna rozloučit se spalovacími motory

„V roce 2017 se poprvé stalo, že světová populace spotřebovala během jediného roku více než 100 miliard tun zdrojů. Tomuto trendu musíme čelit i my v automobilovém průmyslu,“ naléhá Zipse. „Jedná se o strategickou otázku týkající se nejen ekologické, ale i ekonomické udržitelnosti; současný vývoj cen komodit ukazuje, s jakým dopadem musí průmysl závislý na omezených zdrojích počítat.“

S rostoucím počtem vozidel poháněných bateriemi roste poptávka po mnoha komoditách, jako je kobalt, nikl a hliník, které jsou potřebné pro vysokonapěťové baterie vozidel. Existuje však velký potenciál pro opětovné využití materiálů ve smyslu oběhového hospodářství a BMW Group již společně s odbornými partnery prokázala, že je technologicky možné u baterií dosáhnout více než 90procentní účinnosti recyklace.

Množství sekundárního niklu použitého pro vysokonapěťovou baterii v BMW iX je poloviční ve srovnání s dřívějšími generacemi baterií, přičemž obal baterie obsahuje až 30 procent sekundárního hliníku. Cílem BMW Group je tyto hodnoty u budoucích generací produktů ještě zlepšit.

Kromě stále náročnější dostupnosti primárních materiálů a z toho vyplývajícího růstu cen komodit existuje ještě mnoho jiných důvodů pro intenzivní využívání sekundárních materiálů a přechod na cirkulární ekonomiku.

Dodávky sekundárních materiálů jsou podstatně méně náročné na emise CO2 než je tomu u primárních materiálů, což pomůže výrazně zlepšit emisní stopu CO2, zejména v rámci dodavatelského řetězce. V případě sekundárního hliníku představuje úspora CO2 ve srovnání s primárním materiálem zhruba 4- až 6násobek, zatímco u oceli a termoplastů se pohybuje přibližně mezi 2- až 5násobkem.

Těžba, která je hlavním zdrojem získávání primárních materiálů, má významný dopad na základní regenerační schopnost ekosystémů. Tento dopad lze výrazně snížit zvýšeným využíváním druhotných surovin.

Těžba konfliktních materiálů a obchod s nimi s sebou nese možné riziko souvisejícího porušování environmentálních a sociálních standardů. BMW Group zavedla řadu opatření proti tomuto riziku, včetně členství v iniciativě Responsible Minerals Initiative. Avšak nejefektivnější strategií, jak se rizikům vyhnout, je minimalizovat samotnou těžbu těchto primárních materiálů.

„Sekundární na prvním místě“: Klíčové materiály pro vozidla s vysokým obsahem druhotných surovin

V rámci svého komplexního přístupu k udržitelnosti se BMW Group snaží výrazně zvýšit podíl druhotných materiálů ve svých automobilech. V současných automobilech je v průměru použito téměř 30 % recyklovaných a znovu použitých materiálů. S přístupem „Sekundární na prvním místě“ BMW Group toto číslo plánuje postupně navýšit až na 50 procent.

Samozřejmě je nutné, aby kvalita, bezpečnost a životnost těchto materiálů odpovídaly stejně vysokým standardům, jaké existují pro primární materiály. Proto je nezbytné, aby se dostupnost těchto vysoce kvalitních materiálů na trhu výrazně zvýšila. Aby toho bylo možné dosáhnout, je nutná intenzivní mezioborová spolupráce a politické iniciativy.

BMW Group na základě čtyř principů RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE (nový přístup, redukce, opětovné použití a recyklace) posiluje své aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky, v níž má již nyní průkopnickou roli. Například výroba automobilů nyní zahrnuje zvýšenou separaci a recyklaci klíčových skupin materiálů tak, aby je průmysl mohl znovu využít v rámci „uzavřených smyček“.

Spolupráce se společností BASF a skupinou ALBA

Mohlo by vás zajímat:  Toyota se spojila s vodíkovou asociací proti globálnímu oteplování

V rámci dodavatelského řetězce a v závislosti na dostupnosti na trhu se ve vozech BMW Group stále častěji používají druhotné materiály. Kromě toho společnost spolu se svými partnery poskytuje důležité podněty pro vývoj druhotných materiálů. Jedním z příkladů pro zvýšení recyklace plastů používaných v automobilech je pilotní projekt BMW Group s BASF a ALBA Group.

Cílem projektu je omezit používání primárních plastů pomocí komplexního systému recyklace. Za tímto účelem skupina ALBA Group analyzuje vyřazené vozy BMW Group, aby zjistila, zda je možné plasty opětovně použít na výrobu automobilů. Ve druhém kroku společnost BASF posuzuje, zda lze využít chemickou recyklaci předem vytříděného odpadu za účelem získání pyrolýzního oleje. Ten pak může být použit místo ropy jako základ pro nové výrobky z plastů. V budoucnu by se z použité palubní desky mohlo vyrábět například nové obložení dveří nebo jiné komponenty.

Uzavřená smyčka namísto likvidace: „Cirkulární konstrukce“ jako základ cirkulární ekonomiky

Aby bylo možné dosáhnout vyšší míry recyklace a zároveň zaručit vysokou kvalitu druhotných materiálů, musí být materiály získávány v co nejčistší formě a co nejdříve v průběhu recyklačního procesu. Například palubní elektroinstalace musí být z vozu snadno odstranitelná, aby následně nedošlo ke smíchání oceli s mědí kabeláže. Pokud k tomuto smíchání dojde, ztrácí sekundární ocel své základní materiálové vlastnosti, a proto již nesplňuje vysoké bezpečnostní požadavky automobilového průmyslu. Aby se podpořilo toto včasné a snadné získávání materiálů, musí se pro interiér automobilů používat co nejmenší množství různých druhů materiálů. Jedině tak se na konci životního cyklu automobilu může co nejvíce materiálu vrátit zpět do koloběhu pro výrobu nových produktů. Snížení počtu materiálů může přispět ke zlepšení kvality recyklovaných materiálů. V současné době se automobily skládají z přibližně 8000 až 10 000 různých materiálů.

Uvedený přístup efektivnější recyklace a opětovného používání materiálů přivedl BMW Group k vývoji koncepce „Cirkulární konstrukce“ budoucích automobilů, která má zaručit ekonomickou demontáž vozidel na konci jejich životního cyklu. Je nezbytné, aby demontáž vozů a jejich jednotlivých součástí byla rychlá a hospodárná a aby ceny druhotných materiálů byly konkurenceschopné. Vše začíná konstrukcí vozidla, která musí být provedena takovým způsobem, aby bylo možné materiály na konci životnosti z vozidla odstranit tak, aby se různé druhy materiálů navzájem nepromíchaly.

RE:BMW na veletrhu IAA Mobility – vizionářský pohled na cirkulární ekonomiku

BMW Group staví cirkulární ekonomiku do centra své účasti na výstavě IAA Mobility 2021 v Mnichově, kde nabídne vizionářský pohled na potenciál oběhového hospodářství a udržitelné mobility. Koncepční vůz BMW i Vision Circular ztělesňuje ambiciózní požadavek BMW Group stát se nejudržitelnějším výrobcem individuální prémiové mobility.

Tento vizionářský vůz, navržený podle čtyř principů cirkulární ekonomiky RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE, ukazuje, jak by mohla vypadat individuální, udržitelná a luxusní městská mobilita v roce 2040. BMW i Vision Circular je vyrobeno ze 100 % z druhotných materiálů nebo obnovitelných surovin a je 100% recyklovatelné.

Tento vůz demonstruje, že ochrana klimatu a individuální mobilita si nemusí nutně odporovat. Naopak ukazuje, že s využitím nových technologií a inovací může BMW Group splnit požadavky na větší udržitelnost planety, aniž by se zákazníci museli vzdát individuální mobility.

Zdroj: TZ BMW

O Tomáš Dostál

Kontakt na autora: tomas.dostal@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora