Slovensko čekají změny v pokutách – pozitivní i negativní

Pokud se podíváme na to, jaké pokuty hrozí v Evropě, tak musíme jasně říci, že je to právě Slovensko, kde jsou celkem vysoké. V této zemi se rozhodně nevyplatí jezdit rychle, nebo nemít vše v pořádku. Před několika dny také došlo k tomu, že místní parlament přijal novelu zákona, která se týká právě pokut. Ty sice výši peněžní částky v některých případech zmírňují, ale zároveň musíme říci, že ne zase o tolik. Některé výhody se ale objevují. Podívejme se společně na seznam hlavních novinek.

Jedete bez STK a emisí? Čeká vás menší pokuta

Pojďme na první pozitivum. To se týká situace, kdy místní řidiče zastaví hlídka, která zjistí, že jejich vůz má propadlou technickou kontrolu, nebo emise. Ve většině případů nejde o to, že by lidé jezdili se skutečnými vraky, ale jde velmi často o to, že lidé na kontrolu zapomenou. To ostatně potvrzují i sami policisté. Pokud někoho zastaví, většinou má STK propadlé proto, že na kontrolu zapomněl. Toto tvrdí nejenom řidič, ale lze to odvodit podle stavu vozu. Z něho je celkem jasně patrné, že by se nejednalo o problém, který by znamenal, že auto nepřijde. Situací, kdy jsou zastaveny skutečné vraky bez technické, je naprosté minimum.

Pokuty za tento prohřešek byly v minulosti celkem velké – podobně jako u celé řady jiných pokud. Novelizace má za cíl snížit danou pokutu. Ta je nyní ve výši 165 eur. Nutno říci, že na Slovensku, rozdíl od České republiky, platí pevné částky. Zatímco u nás má policista na výběr, zda se přikloní k horní nebo dolní hranici – podle konkrétní doby propadnutí, nebo stáří auta, tak na Slovensku je situace jiná. Zde je výše pokuty pevná. Pokud tedy nestihnete technickou o jeden jediný den a na vší cestě vás zastaví hlídka, je třeba počítat s pokutou ve výši 165 eur. Toto je oproti naší zemi celkem nevýhodný stav. Nutno ale říci, že díky novele už to tak nevýhodné nebude, jelikož i když je pokuta pevná, je možnost, jak se dá zaplatit méně.

Mohlo by vás zajímat:  Nissan uvádí sériovou podobu konceptu Lannia

Brzké zaplacení se vyplatí

Novela má na Slovensku přinést ještě jednu zajímavou novinku. Ta je spojena s termínem zaplacení. A jako příklad můžeme použít právě pokutu spojenou s propadlou STK. Pokud vás policista zastaví a vy dostanete pokutu vše výši 165 eur, nemusí to nutně znamenat, že bude třeba uhradit celou částku. Novela zákona totiž počítá s tím, že kdo zaplatí brzy, ten bude moci zaplatit méně.

Jak to bude konkrétně? Celkem jednoduše. Od doby, co bude pokuta udělena, má řidič termín 15 kalendářních dní. Pokud během této doby pokutu zaplatí, tak nebude muset hradit 165 eur, nestačí mu, když zaplatí jenom 55 eur. To znamená jednu třetinu. Pokud do daného termínu pokutu neuhradí, tak už musí platit celou tuto sumu. Jedná se o zajímavou motivaci pro řidiče, a to v tom směru, aby neodkládali placení. Také to může značně kompenzovat fakt, že na Slovensku je výše pokuty pevná, ale tímto se lze dostat na případnou nižší hodnotu.

Inspirace v zahraničí

Zdá se vám daný postup skutečně unikátní a také skutečně pokrokový? Pokud ano, musíme říci, že na něj Slovensko nepřišlo tak úplně samo. Něco podobného totiž existuje v řadě jiných evropských zemích. Příklade je třeba Německo, stejně jako je to Velká Británie, nebo i Francie.

Právě poslední země má však systém nastavený opačně, než je tomu v případě Slovenska. Zde dostanete na místě určitou výši pokuty. A tu můžete zaplatit buď na místě, nebo v následujících třiceti dnech. Řidiči tedy mají měsíc na to, aby ji uhradili. Pokud se tak nestane, znamená to pro ně, že výše pokuty bude postupně stoupat. A to celkem výrazně. Jsou tedy také motivovány k brzkému a rychlému uhrazení, ale opačně, než je tomu na Slovensku.

Mohlo by vás zajímat:  Čínský vlastník technologií Saabu představil sportovní sedan na jeho základech

V České republice se také vyplatí zaplatit hned

Tento systém Česká republika sice nemá, ale říci musíme, že i zde se vyplatí zaplatit hned. Z jakého důvodu? Zde je systém postaven na tom, že se od řidiče očekává přijetí viny za přestupek. A tedy jeho uhrazení na místě, nebo uhrazení převodem, na základě vystavení blokové pokuty. Zde má samozřejmě povinnost jejího uhrazení v dané výši. Termín zde nehraje roli, jelikož je jedno, zda ji zaplatí druhý den, nebo měsíc.

A v čem je tedy systém platný v ČR podobný? V tom, že přijetí viny a pokuty je spojeno s nižší sumou, než následná pokuta ve správním řízení. Kdo cítí vinu, a důkazy ho jasně označí jako viníka, ten by měl ihned zaplatit. To proto, že když bude chtít věc řešit ve správním řízení, hrozí mu pokuta větší. A to jak ta minimální, tak i ta maximální. Navíc je nutné přihlédnout i k poplatku za celé správní řízení, který také nemusí být rozhodně nijak malý. Právě naopak.

Viditelná výchovná snaha

Nutno říci, že daný systém pokut a jejich placení má jasnou snahu. Pokuta by měla být hlavně výchovná. Řidič by si měl uvědomit svou chybu, přiznat si ji a následně vše co nejdříve vyřešit – tedy zaplatit. Právě takto by měly v ideálním světě fungovat kontroly. Kdo má naopak pocit, že nemusí vést k napravení, musíme ho vyvést z omylu. I v oblasti dopravních přestupků existuje takzvaná recidiva. Kdo páchá přestupky stejného typu opakovaně, tomu již může být trest v podobě pokuty nejenom zvýšený, ale může také přijít řidičské oprávnění.

Nutno ale říci, že Slovensko, nebo zmíněné evropské země nejsou jedinými, kam se dnes můžete svým vozem podívat. Vždy doporučujeme předpisy prostudovat a následně je dodržovat. Proč? Někde pokuty nemusí být výchovné, a za drobné přestupky jsou enormně vysoké. Tedy v porovnání k našim platům, jelikož pokud dostane pokutu místní obyvatel, nepřijde mu nijak extrémně vysoká.

Komentáře