V zimě řidiči přijdou k autu, a už páchají přestupky. Málokdo postupuje podle zákona

Teploty klesají pod nulu, což znamená, že kdo nemá garáž, najde své auto ráno pořádně omrzlé. A tak musí vyndat škrabku a zajistit si dokonalý výhled z vozu. Teprve když jsou okna dostatečně čistá, je možné vyjet. A právě při tomto úkonu řeší každý řidič dilema – je lepší si ulehčit práci, nebo porušit zákon? Většina se rozhodne jednoznačně.

Jak správně škrabat?

Ideální samozřejmě je, pokud námraza na oknech mírně povolí. Toho lze dosáhnout tím, že jako první sedneme do auta, nastartujeme, dáme topení i ofuky naplno a čekáme. Po chvíli už je možné oškrabat skla podstatně jednodušeji a rychleji. Tento postup volí během zimy většina řidičů. Neuvědomují si však, že tímto nejenom zkracují životnost svého vozu, ale dokonce také riskují pokutu.

Zdroj obrázku: Freepik

Jak správně zahřívat auto?

Mnozí po příchodu k autu sednou dovnitř a nastartují motor nejenom proto, aby se uvolnila námraza na oknech, ale také proto, aby se motor zahřál. Je to ale správný postup? Pro moderní spalovací motory ani moc ne. Mnohem lepší je zahřát motor jízdou. Samozřejmě pomalejší, s držením motoru v nižších otáčkách. Takto se zahřeje lépe než při běhu na volnoběh. Ten dlouhodobý vozu příliš neprospívá a tento způsob zahřívání se může podepsat na životnosti auta.

Jak vyhovět zákonu?

Také je třeba brát v potaz to, co říká zákon. Ten řidiče tlačí k tomu, aby svá auta zahřívali správně, ale zároveň jim moc neulehčuje škrabání námrazy. Zjednodušeně řečeno, zákony zakazují ponechat běžící motor zbytečně v chodu, a tak ostatní obtěžovat hlukem nebo výfukovými plyny. Co to znamená? Že každý řidič, který ráno dojde ke svému autu, by ho měl nejprve oškrabat, poté by měl sednout do vozu, nastartovat a potom vyrazit. Takto je to správné z pohledu zákona, ale i z pohledu prodloužení životnosti auta. Není to ale příliš pohodlné při odstraňování námrazy, která bude na oknech držet.

Zdroj: https://www.statefarm.com/simple-insights/auto-and-vehicles/why-clearing-car-windows-in-winter-may-save-your-life