Zjistit spotřebu svého auta lze několika, ale vesměs stále nepřesnými metodami

Jak zjistit spotřebu našeho vozu? Možností je hned několik a všechny mají jedno společné. Ani jedna není vždy stoprocentně přesná. Jde o postupy orientační. Když se ale zkombinují, mohou přinést hodnotu, která se dá považovat za reálnou. Jak tedy na zjištění spotřeby, pokud vás opravdu zajímá, kolik vaše auto bere?

Papírové hodnoty

Jednou z možností je podívat se do dokumentace k autu. Tedy na papírové hodnoty. Ty se ale s realitou značně rozcházejí. Zvláště patrné to je u měření standardem NEDC, který má blíže spíše k dokonalým laboratorním podmínkám. Měření standardem WLTP už se sice více blíží realitě, ale stále nejde o úplně srovnatelný stav jako v reálném provozu.

Palubní počítač

Většina lidí pro zjištění dat z reálného provozu využívá hodnoty naměřené palubním počítačem. Ten může ukázat jak spotřebu aktuální, tak i tu dlouhodobou. I když mnohdy počítá hodnoty i v desetinách litrech, není úplně stoprocentně přesný. Hodnoty jsou více odpovídající realitě než ty papírové, ale stále je namístě brát je s rezervou.

Zdroj obrázku: Freepik

Vlastní výpočty

Pokud nechceme spoléhat na data od automobilek ani na informace z palubního počítače, můžeme se vydat cestou vlastních výpočtů. První metoda je založena na natankování plné, ujetí určité vzdálenosti a poté dotankování. Následně stačí spočítat, kolik jsme na danou vzdálenost dotankovali paliva.

Druhá metoda může být založena na opačném postupu. Pokud začne svítit kontrolka nedostatku paliva, natankujeme do nádrže předem stanovené množství. A jezdíme do té doby, dokud se kontrolka znovu nerozsvítí. Jakmile k tomu dojde, zapíšeme stav najetých kilometrů a spočítáme spotřebu.

Porovnání s ostatními

Existují i různé specializované weby, kam jednotliví majitelé konkrétních aut vkládají data o své spotřebě. Lze tak spočítat a porovnat, jaká spotřeba může být brána jako takzvaný průměr. Ani toto však není úplně přesné, hlavně z důvodu rozdílných stylů jízdy. Udávané spotřeby se tak mohou lišit klidně i v jednotkách litrů.

Zdroj: https://www.rivervaleleasing.co.uk/blog/posts/calculating-fuel-consumption