Znečištění zabije 400 tisíc lidí ročně. EU navrhuje omezovat počty vozidel

Evropská unie dostala do rukou právu o životním prostředí, kterou pro ni zpracovala Evropská agentura pro životní prostředí, zkráceně EEA. Ta se zde dotýká problémů znečištění ovzduší. Hlavním důvodem tohoto stavu prý mají být automobily. Konkrétně potom starší dieselová auta.

Zemře 400 tisíc lidí ročně

Podle zprávy EEA má znečištění ovzduší na svědomí lidské životy. Jenom v roce 2016 to prý bylo 400 000 lidí, u kterých není pochybnost o tom, že vliv na jejich smrt měla špatná kvalita ovzduší. Jako hlavní rizika jsou uvedeny částice oxidu dusičitého a také ozonu. Jako hlavním původcem tohoto znečištění byla ze strany EEA označena auta. Jistě již tušíte, kam celá zpráva a návrh řešení směřuje. Čím méně aut, tím lepší ovzduší.

Na vině jsou především starší naftová auta

Hlavním znečišťovatelem ovzduší měla být podle zprávy starší naftová vozidla, která se na celkovém znečištění podílela až poměrem 75–83 procent. Na původní výzkum navázala ještě zpráva od International Council on Clean Transportation, ve zkratce od ICCT. Ten byl zveřejněný v polovině roku 2018 a poukazuje na to, že problémem nejsou jenom hodně stará naftová auta, ale i ta, které plní normu Euro 5 a nižší. Takové vozy mohou evropské standardy překračovat dokonce až o sto procent.

Problémem však není jenom to, co vychází z výfuků jednotlivých aut. Na samotné znečištění má vliv i mnoho doprovodných jevů, které s dopravou souvisí. Je to třeba opotřebování pneumatik během jízdy, stejně jako jde o opotřebování brzdových destiček. I tady následně vznikají drobné částice, které se dostávají do ovzduší.

EU navrhuje omezit počet vozidel

V návaznosti na tuto zprávu nelze opomenout to, že jedním z návrhů ze strany EU je to, že by měla města s největším znečištění logicky omezovat počet vozidel, která do nich můžou. Tento stav už v řadě měst existuje. Jednoduše došlo k tomu, že do případných užších i širších center mohou jenom vozy, které plní určitou normu Euro. Ty, které ne, mají vjezd zakázán. Jde tak o jeden ze způsobů, jak začít plnit normy EU pro čistotu ovzduší.

Komentáře

O David Hampl

V případě kontaktu využijte email: hampl@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora