Průmyslový 3D tisk nabírá u BMW Group na obrátkách

BMW Group učinila další krok v systematické integraci aditivních výrobních metod. Cílem je rozšířit tyto metody na průmyslovou úroveň a pevně je integrovat do různých oblastí, zejména do vývoje a výroby automobilu, tak, aby přinesly pozitivní ekonomický efekt. BMW Group plně využívá předností této technologie, která nabízí rychlou dostupnost navržených komponentů, jejich flexibilní konstrukční řešení a současně možnost vyrábět tyto díly bez nákladných nástrojů a forem.

Daniel Schäfer, Senior Vice President pro integraci výroby a pilotní výrobní linku v BMW Group: „Procesy, jako je aditivní výroba, nám pomáhají zrychlit vývoj a dostat naše vozy rychleji do sériově výroby. 3D tisk také zkracuje výrobní časy dílů a současně má pozitivní přínos v mnoha dalších vlastnostech daných komponentů.“

Komponenty vyrobené 3D tiskem pro malé výrobní série
Od poloviny letošního roku BMW Group zavedla aditivní výrobní metody pro kovové a polymerové díly pro Rolls-Royce Motor Cars. Vznikají podle potřeby na různých místech v rámci celosvětové výrobní sítě BMW Group.

Dané díly se vyznačují mimořádnou funkčností a pevností, takže se používají v karoserii vozu a bezpečnostním prostoru pro posádku. Jejich výrobní proces byl navržen a připraven pro aplikaci v automobilové produkci ve vlastním kompetenčním centru aditivních výrobních metod BMW Group. Zde se kromě jiného vyrábějí pomocí metod Multi Jet Fusion a selektivního laserového sintrování také díly z polymerů.

V továrně BMW Group Landshut se již nyní vyrábějí kovové komponenty s využitím laserového tavení. Ve výrobě se 3D vytištěné díly do vznikajících karoserií dodávají v takřka kompletně automatizovaném procesu. Polymerové komponenty vznikající v kampusu pro aditivní metody a kovové substráty pro vnitřní obložení se dodávají do automobilů v pozdější fázi.

Vývoj komponentů generativní metodou
Možnosti aditivní výroby a použití těchto dílů ve výrobě jsou integrovány již do počáteční fáze vývoje automobilu. Inženýři i výrobní a materiáloví specialisté zkoušejí stovky komponentů navržených pro 3D tisk, u nichž vyhodnocují ekonomické přínosy, stejně jako přínosy v jejich hmotnosti a tvaru ve srovnání s konvenčně vyráběnými díly. U komponentů, pro něž byla navržena výroba 3D tiskem, dochází spolu s přesnými požadavky na vlastnosti k jejich převedení do „počítačového jazyka“ – to je úkol pro datové specialisty. V tomto okamžiku se začíná uplatňovat nový systém rozšířené reality, umožňující BMW Group rychleji a dříve identifikovat, který komponent se nakonec skutečně bude metodou 3D tisku vyrábět.

Mohlo by vás zajímat:  BMW dále vylepšuje laserová světla

Díly, jež by dříve nebylo možné realizovat, lze navrhnout generativní metodou využívající pro návrh počítačové algoritmy, které zajistí rychlé zpracování. Experti společně s výpočetní technikou dokáží navrhovat díly a materiály, jež budou v následné výrobě lépe přizpůsobené tvarem i celkovým řešením. Pro mnoho aplikací platí, že by je nebylo možné vůbec provést bez použití technologie 3D tisku, nejčastěji jde o díly se složitými tvary a strukturami, které by nebylo možné konvenčními výrobními metodami zhotovit.

Generativní navrhování pro BMW Group umožňuje vytvářet komponenty s významně zlepšenými vlastnostmi. Některé z nich mohou být například o 50 procent lehčí, než by tomu bylo u funkčně srovnatelných konvenčních součástí, zároveň díly vyrobené technikou 3D tisku umožní účelněji využívat dostupný prostor. Jedním z těchto příkladů je třeba tlumič zavírání víka zavazadlového prostoru.

Kampus pro aditivní výrobní metody
BMW Group své rozsáhlé zkušenosti s touto technologií zahrnula od června pod jednu střechu do kampusu pro aditivní výrobní metody v Mnichově. Toto zařízení slouží také jako tréninkové centrum v tomto oboru pro zaměstnance z celého světa a rovněž jako místo pro výrobu prototypových dílů. V současné době pracuje v tomto specializovaném centru až 80 zaměstnanců, kteří pracují na přibližně 50 kovových a polymerových výrobních systémech. Dalších 50 těchto systémů je rozmístěno ve výrobních závodech společnosti po celém světě.

Zdroj: BMW

O David Hampl

V případě kontaktu využijte email: hampl@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora