Porsche za první letošní pololetí prodalo 116 964 vozidel

Během prvních šesti měsíců roku 2020 dodalo Porsche celosvětově 116 964 vozidel. V důsledku epidemie koronaviru a s ní souvisejícího uzavírání Porsche Center po dobu několika týdnů došlo k meziročnímu poklesu prodeje o 12 procent. Nejoblíbenějším modelem bylo Cayenne s celkovými prodeji 39 245 vozů; zákazníkům též bylo předáno 34 430 vozů Macan. Vysoké popularitě se i nadále těší kultovní sportovní 911 s prodejními objemy 16 919 kusů, což znamená meziroční nárůst o dvě procenta. Dobrého přijetí ze strany zákazníku se dostalo i Taycanu: za podmínek postupného uvádění na trh dodalo Porsche během prvního pololetí 4480 těchto vozů.

Evropa druhým nejsilnějším regionem
Poměrně příznivý trend můžeme pozorovat na trzích v Asii a Tichomoří, Africe a zemích Středního východu. Porsche zde v první polovině roku 2020 dodalo zákazníkům celkem 55 550 vozů. Čína s 39 603 prodanými vozy zůstává i nadále co do objemu největším samostatným trhem uvedeného výrobce sportovních vozů. V daném regionu se dařilo i na trzích v Koreji a Japonsku s prodeji na úrovni 4242, resp. 3675 kusů, přičemž v obou případech se jedná o dvouciferný meziroční nárůst. Evropští zákazníci převzali 32 312 vozů. Ve Spojených státech Porsche od ledna do června dodalo zákazníkům 24 186 vozů.

„Můžeme pozorovat příznivé tendence, nicméně ve druhém čtvrtletí jsme stále pociťovali dopady koronavirové krize, zejména pak ve Spojených státech a Evropě. Jako zásadní se zde ukázal měsíc duben, kdy byla prakticky všechna Porsche Centra na těchto trzích stále uzavřena,“ uvádí Detlev von Platen, člen představenstva společnosti Porsche AG, zodpovědný za prodej a marketing. „Kromě toho je srovnávacím obdobím druhé čtvrtletí roku 2019, které bylo velmi úspěšné. Neztrácíme však jistotu a jsme plni elánu postavit se výzvám druhého letošního pololetí. Pomůže nám zde i pokračující příznivý vývoj v Číně a na dalších asijských trzích.“ Podle von Platena se situace v Evropě od května mírně zlepšuje, přestože se stále ještě nevrátila k normálu.

Zdroj: TZ Porsche

O Tomáš Dunajčík

Kontakt na autora: tomas.dunajcik@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora