Z bodů za špatné parkování se lze snadno vyvléknout. Stačí využít celkové laxnosti policistů

Reserved Parking People With Disabilities Japan Car Reat Area

Parkování na místech pro invalidy je nejenom neohleduplné, ale také se jedná o přestupek. Mnozí své jednání často bagatelizovali, jelikož si byli vědomi toho, že za tento přečin dostanou maximálně pokutu. To se ale mění a řidiči se musí připravit na to, že kromě pokuty se jim do karty řidiče zaznamenají také body.

Pokuta a body

Jaký konkrétní trest může řidiče při stání „na invalidech“ čekat? V první řadě je to pokuta, která může vyšplhat až na 10 000 korun, pokud se bude jednat o přestupek řešený v rámci správního řízení. V případě řešení na místě hrozí pokuty v řádech tisíců, vždy s ohledem na to, jak závažný daný přečin vlastně byl. Mělo by být posuzováno, zda na daném místě zastavíme na jednotky minut kvůli naložení či vyložení věcí, nebo zda své auto odstavíme na několik hodin.

Mohlo by vás zajímat:  Škoda hledá nová místa na vybudování své továrny a ve hře je i Srbsko
Zdroj obrázku: Freepik

Kromě pokuty, která tedy nemusí být nijak malá, je třeba počítat ještě s přídělem bodů. V minulosti se jednalo o nebodový přestupek, ale to se mění. Nyní musí řidič počítat s tím, že se mu do karty řidiče zapíšou dva body. Není to moc, ale kdo už nějaké má, je to vcelku nepříjemná situace.

Mnozí už hledají kličky

Aby však bylo možné udělit body, je třeba jasně identifikovat i konkrétního řidiče, který přestupek spáchal. A to nemusí být pro policisty nebo strážníky až tak jednoduché. Zvláště pokud budou k přestupku přistupovat spíše laxnější formou, která u některých nemusí být nic výjimečného. Potom bude s dokazováním problém.

Mohlo by vás zajímat:  Při výběru nového vozu hledí řada lidí pouze na trendy

Jak jsme zmínili, aby bylo možné 2 body za přestupek udělit, je třeba identifikovat toho, kdo daný přestupek vlastně spáchal. V praxi tak bude nutné identifikovat řidiče. Ač se to zdá jako jednoduché, opak je pravdou. Řidič totiž nemusí být vždy vlastníkem vozidla. A ten může využít svého práva nevypovídat. V praxi dojde k tomu, že se přestupek skutečně stal, ale body se nemají komu přičíst, jelikož řidič nemusí být zjištěn.

Zdroj: https://www.mdcr.cz/bodovysystem
Karel Michalec

O Karel Michalec

Kontakt na autora: karel.michalec@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora