Z bodů za špatné parkování se lze snadno vyvléknout. Stačí využít celkové laxnosti policistů

Parkování na místech pro invalidy je nejenom neohleduplné, ale také se jedná o přestupek. Mnozí své jednání často bagatelizovali, jelikož si byli vědomi toho, že za tento přečin dostanou maximálně pokutu. To se ale mění a řidiči se musí připravit na to, že kromě pokuty se jim do karty řidiče zaznamenají také body.

Pokuta a body

Jaký konkrétní trest může řidiče při stání „na invalidech“ čekat? V první řadě je to pokuta, která může vyšplhat až na 10 000 korun, pokud se bude jednat o přestupek řešený v rámci správního řízení. V případě řešení na místě hrozí pokuty v řádech tisíců, vždy s ohledem na to, jak závažný daný přečin vlastně byl. Mělo by být posuzováno, zda na daném místě zastavíme na jednotky minut kvůli naložení či vyložení věcí, nebo zda své auto odstavíme na několik hodin.

Zdroj obrázku: Freepik

Kromě pokuty, která tedy nemusí být nijak malá, je třeba počítat ještě s přídělem bodů. V minulosti se jednalo o nebodový přestupek, ale to se mění. Nyní musí řidič počítat s tím, že se mu do karty řidiče zapíšou dva body. Není to moc, ale kdo už nějaké má, je to vcelku nepříjemná situace.

Mohlo by vás zajímat:  Největší chyby při výběru pneumatik opakujeme každý rok. Pocítíme je hlavně na své peněžence

Mnozí už hledají kličky

Aby však bylo možné udělit body, je třeba jasně identifikovat i konkrétního řidiče, který přestupek spáchal. A to nemusí být pro policisty nebo strážníky až tak jednoduché. Zvláště pokud budou k přestupku přistupovat spíše laxnější formou, která u některých nemusí být nic výjimečného. Potom bude s dokazováním problém.

Jak jsme zmínili, aby bylo možné 2 body za přestupek udělit, je třeba identifikovat toho, kdo daný přestupek vlastně spáchal. V praxi tak bude nutné identifikovat řidiče. Ač se to zdá jako jednoduché, opak je pravdou. Řidič totiž nemusí být vždy vlastníkem vozidla. A ten může využít svého práva nevypovídat. V praxi dojde k tomu, že se přestupek skutečně stal, ale body se nemají komu přičíst, jelikož řidič nemusí být zjištěn.

Zdroj: https://www.mdcr.cz/bodovysystem