Praha chce kontrolovat filtry pevných částic u automobilů – nemá na to však techniku

Nové vedení města Prahy si vytyčilo za jeden z hlavních cílů zlepšení kvality ovzduší a s tím souvisí i automobily, které mají odmontovaný filtr pevných částic a pokutování jejich řidičů. Vzhledem k současné podobě je však opatření značně neúčinné a bezzubé, jak také ukázala poslední policejní akce, která proběhla v Praze a při které strážnici měli odchytávat podezřelá vozidla v městském provozu.

Neslavný výsledek

Velkolepá „dopravně-bezpečnostní akce ke kontrolám emisí a filtrů pevných částic u osobních a nákladních vozidel“ ukázala, že technické vybavení policie úplně selhalo. Technika pro přímé měření emisí v terénu jí zcela chybí a není k dispozici ani žádná databáze, jež by umožňovala určit, zda je či není daný vůz vybaven DPF.

Kontroly musejí být tedy náhodné

Bez technického vybavení jsou policisté nyní nuceni zastavovat auta a jen odhadem dle svého úsudku provádět kontroly. Vybírají si především ta, jejichž technický stav vypadá na první pohled jako nevyhovující. Na stanici technické kontroly pak při důvodném podezření probíhá měření. Pokud vozidlo kontrolou neprojde, jsou z toho pro řidiče na místě vyvozeny důsledky:

  • Nutnost hradit měření na STK
  • Pokuta dle stavu až 50 000 Kč
  • V krajním případě úplné odstavení automobilu z provozu

Změny přijde do budoucna

Vedení města nechtělo se změnou kvality ovzduší čekat až do nákupu dostatečného vybavení, které z neznámého důvodu nebylo zatím jejich předchůdci pořízeno. Kontroly, byť značně neúčinné, jsou alespoň motivací pro řidiče, že je tento krok myšlen vážně a povede – doufejme – k větší zodpovědnosti. Do budoucna se na technických změnách začalo pracovat. Byla již vypsána soutěž pro firmy na nákup přístroje, který bude schopný odebírat vzorky přímo z výfukových plynů a obratem je vyhodnocovat, aby bylo jasné přímo na místě, zda má vozidlo odmontovaný filtr či nikoliv.

Komentáře

O David Hampl

V případě kontaktu využijte email: hampl@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora