Přednost zprava neplatí vždy. Správně vyhodnotit situaci ale dokážou jen někteří

Ne všechny křižovatky jsou osazeny dopravními značkami. Pokud před křižovatkou značky jsou, platí to, co definují. Obvykle jasně určují jak to, kdo je na hlavní a kdo na vedlejší, tak i to, zda řidiči na vedlejší silnici musí pouze dávat přednost, nebo i zastavit. Zároveň ale jsou i křižovatky, které značkami osazeny nejsou. V takovém případě platí přednost zprava. Jednoduché pravidlo, které ale nemusí platit vždy. V daný okamžik mohou vznikat problémy a přednost na křižovatce zvládne správně posoudit jenom někdo.

Známá přednost zprava

Přednost zprava je platným pravidlem tam, kde křižovatka není osazena dopravními značkami. Pravidlo je poměrně prosté a říká, že musíme dát přednost tomu, koho máme po své pravici. Toto funguje celkem spolehlivě a bezproblémově do té doby, než se setkají dva řidiči. Jeden se znalostí místní příslušnosti a druhý bez ní. V tu chvíli mohou vznikat nepříjemné situace, které končí obvykle gestikulací, troubením a v některých případech i nehodou.

Zdroj obrázku: Freepik

Častý problém měst a obcí

Ne vždy pravidlo pravé ruky platí. Týká se to především křižovatek ve městech a obcích. Ten s dobrou místní orientací celkem dobře zná místní ulice i samotné křižovatky, a tak dobře ví, co na nich platí a kdo má přednost. Ten bez znalosti místní příslušnosti však nemůže tušit, že se dostává do místa, kde přednost zprava z jednoho důležitého důvodu neplatí. V tu chvíli začne pouštět vůz, který má zprava, i když právě toto auto je tím, které by mělo vjet do křižovatky až poslední.

Problém obytných zón

Kde daný problém vznikne? Tam, kde začínají a končí obytné zóny. Řidič neznalý místní příslušnosti pochopitelně nemůže tušit, že v odbočce vpravo začíná (a také končí) obytná zóna. Logicky, dle pravidla pravé ruky, začne dávat přednost vozu, který po této silnici přijíždí. Jeho řidič však ví, že opouští obytnou zónu, a tedy musí dát přednost všem ostatním. Podobné situace bohužel nejsou ničím výjimečným a mohou výrazně ohrožovat plynulost, ale i bezpečnost provozu.

Zdroj: https://practicatest.com/en/book-theory-driving-test/right-of-way/15