Dojezd elektromobilů v zimě klesá. Řešením je udržet baterii v optimálních teplotách

Snow Covered Car During Blizzard Difficult Weather Conditions Winter

V zimních měsících může dojezd elektromobilů klesat, což je způsobeno několika faktory souvisejícími s nízkými teplotami. Baterie elektromobilů, které jsou jejich základním zdrojem energie, jsou citlivé na teplotní změny. V chladném počasí dochází k poklesu jejich výkonu a efektivity, což má za následek snížení kapacity baterie a tím pádem i kratší dojezd na jedno nabití. Kromě toho v zimě využívají řidiči častěji vytápění, odmrazování oken a sedadel, což také spotřebovává energii z baterie a dále snižuje dojezd. Pro maximální využití dojezdu je doporučováno předem naplánovat cestu s možnými dobíjecími stanicemi a při parkování, pokud je to možné, využívat místa s přístupem k nabíječce, aby byla baterie udržována v optimálním teplotním rozmezí.

Pro zvýšení dojezdu elektromobilů v zimních měsících existuje několik tipů a triků. Jedním z nich je přednabíjení baterie při zapojení do zdroje elektřiny, což umožňuje, aby baterie dosáhla optimální pracovní teploty ještě před jízdou. Dále je vhodné minimalizovat používání vytápění a dalších energeticky náročných funkcí, pokud to není nutné, nebo využívat alternativní zdroje pro vytápění, jako jsou termoelektrické sedačky. Efektivním řešením může být také plánování jízdy tak, aby byla co nejekonomičtější – například jízda s konstantní rychlostí, vyhýbání se častému zrychlování a prudkému brzdění.

Mohlo by vás zajímat:  Ceny energií rostou a majitelé elektromobilů hledají cesty, jak nabíjet levněji. A někdy ne úplně šťastně

Proč je dojezd elektromobilů v zimě nižší?

Dojezd elektromobilů v zimě je nižší z několika důvodů, přičemž hlavní roli hraje vliv nízkých teplot na výkon a účinnost lithiových baterií, které jsou základním zdrojem energie pro tyto vozidla. Baterie mají tendenci fungovat méně efektivně v chladném prostředí, neboť nízké teploty snižují schopnost chemických reakcí uvnitř baterie generovat elektrický proud. To vede k pomalejšímu uvolňování energie a ke snížení celkové kapacity baterie, což má za následek kratší dojezd na jedno nabití. Kromě toho, při nízkých teplotách je zapotřebí více energie na udržení optimální provozní teploty baterie, což dále snižuje množství energie dostupné pro pohon vozidla.

Dalším faktorem ovlivňujícím dojezd elektromobilů v zimě je zvýšená spotřeba energie na vytápění a odmrazování vozidla. Na rozdíl od vozidel s tradičním spalovacím motorem, které využívají odpadní teplo motoru pro vytápění kabiny, musí elektromobily využívat energii z baterie k provozování vytápěcích systémů. Toto zvyšuje celkovou spotřebu energie a snižuje dojezd. Navíc, v zimních podmínkách mohou být vozidla vystavena dalším faktorům, jako je vyšší odpor vzduchu způsobený hustším vzduchem v chladném počasí a zvýšený odpor z důvodu jízdy na sněhu nebo ledové vozovce.

Mohlo by vás zajímat:  Majitelé spalovacích aut musí počítat se stále více omezeními
Charger Plug Inserted Electric Car Snowy Winter Background
Zdroj obrázku: Freepik

Jak zajistit, abychom i v zimě dojeli dál?

Jedním z klíčových kroků je efektivní předehřívání baterie před jízdou, pokud je elektromobil zapojen do nabíjecí stanice. Tím se baterie dostane na optimální pracovní teplotu, což zvyšuje její výkon a účinnost. Dále je doporučeno, aby řidiči plánovali své cesty s přihlédnutím k dostupnosti dobíjecích stanic a nabíjeli baterii při každé příležitosti, aby udrželi její nabití na co nejvyšší úrovni. Optimální plánování trasy může zahrnovat také výběr tras s menším provozem a nižšími rychlostmi, což může pomoci snížit celkovou spotřebu energie.

Dalším důležitým aspektem je správné používání vytápěcích a klimatizačních systémů v elektromobilu. Místo nastavení vysoké teploty v kabině může být efektivnější používat sedačky s vyhříváním a vyhřívaný volant, které poskytují teplo přímo řidiči a spolujezdci, aniž by to výrazně snižovalo dojezd. Také je vhodné omezit používání odmrazování a vytápění při krátkých zastávkách. Moderní elektromobily nabízejí možnost nastavení a programování klimatizace a vytápění prostřednictvím mobilních aplikací, což umožňuje předehřát nebo předchladit interiér vozidla ještě před jízdou, aniž by to zbytečně spotřebovávalo energii z baterie během jízdy.

Problémy s nabíjením v zimním období

Jedním z hlavních problémů je snížená efektivita nabíjení v důsledku nízkých teplot. Lithiové baterie, které elektromobily využívají, mají optimální pracovní teplotu, a pokud je teplota okolního prostředí příliš nízká, může dojít k pomalejšímu nabíjení. Toto zpomalování je způsobeno snížením chemické aktivity v baterii, která je pro nabíjecí proces klíčová. To může vést k situacím, kdy nabíjení trvá déle než obvykle, což může být nepraktické pro řidiče s omezeným časem. Navíc, některé nabíjecí stanice mohou mít v zimních měsících snížený výkon nebo mohou být dočasně mimo provoz kvůli povětrnostním podmínkám, jako je silný sníh nebo led, což může omezit dostupnost nabíjecí infrastruktury.

Mohlo by vás zajímat:  Stockholm schválil zákaz vjezdu pro auta se spalovacími motory

Dalším problémem, se kterým se řidiči mohou v zimě setkat, je potřeba udržovat baterii v optimálním stavu pro nabíjení. V chladném počasí je doporučeno přednabít baterii, tedy nechat ji zahřát před samotným nabíjením, aby se zvýšila její přijímací kapacita. To však vyžaduje přístup k elektrickému zdroji ještě před samotným nabíjením, což nemusí být vždy možné, zvláště při cestování na delší vzdálenosti. Navíc, pokud vozidlo tráví dlouhou dobu v extrémních teplotách bez možnosti udržet baterii v teple, může dojít k trvalému snížení její kapacity a výkonu, což je důležité brát v úvahu při plánování cest a parkování v zimním období.

Zdroj: https://blog.chargemap.com/5-tips-to-optimise-the-range-of-your-electric-vehicle-in-winter
Karel Michalec

O Karel Michalec

Kontakt na autora: karel.michalec@autozine.cz

Zobrazit více příspěvků autora