Finty současných pojišťoven tahají z lidí peníze a stále jim to vychází

Na některé pojišťovny, jejich služby a praktiky, je třeba dát si velký pozor. Mnohdy používají finty, na které neznalý člověk snadno naletí. A následně přichází o peníze. I když by se mohlo zdát, že dané postupy a metody všichni znají, opak je pravdou. Co negativního nás může u pojišťoven čekat?

Některé služby jen pod podmínkou

Může se zdát výhodné získat některé služby zdarma, takzvaně nad rámec sjednaného pojištění. Málokdo si ale uvědomí, že jsou k dispozici jen pod podmínkou. Jednou z nich může být třeba vylepení samolepky na auto, která na něm musí zůstat stále. Jenom tato bezplatná reklama může některé služby odemknout. Ale pokud samolepka chybí, pojištěný platí.

Různé počítání počtu najetých kilometrů

Jsou pojistky, které zohledňují to, kolik konkrétní majitel auta ujede. Ten musí také pravidelně informovat o stavu najetých kilometrů – a ten často i konkrétně doložit. Problém ale může nastat v různém počítání ze strany pojišťovny. Často je třeba stav zaslat před samotným výročím, tedy za méně než 12 měsíců. Pojišťovna následně udělá svůj přepočet a zjistí, že jste podmínky nesplnili, i když v den výročí vaší pojistky by tomu tak bylo.

Zdroj obrázku: Freepik

Neproplácení všech škod

Velmi časný nešvar a problém u povinného ručení. Už mnoho poškozených při dopravní nehodě muselo část výdajů hradit ze svého. Známých fint pojišťoven je hned několik. A mohou začínat na chybně odhadnuté škodě u likvidátora a pokračovat tím, že se zvolí nesprávný způsob řešení pojistné události nebo se bere v potaz samotná amortizace auta.

Služby, které nepotřebujeme

Kromě základního pojištění jsou k dispozici i různé doplňkové služby a balíčky. Mnohdy koncipované tak, že stojí hodně a realita jejich využití je minimální. Někdy je běžné i to, že podmínkou sjednání jedné služby je využití i další. Realita je následně taková, že pojistky máme dražší kvůli tomu, že v nich máme služby, které jenom málokdy využijeme.

Zdroj: https://www.confused.com/car-insurance/guides/tips-for-cheaper-car-insurance