Jízdu na dálnici komplikují řidiči, kteří se na ní vůbec neumějí chovat

Ne každý o sobě může říci, že je dobrý řidič. Jsou ale tací, o kterých se dá mluvit v tom smyslu, že by na silnici vůbec vyjíždět neměli. A už vůbec ne na dálnici. Zde jsou často nebezpeční především svému okolí. Jaké typy řidičů můžeme na dálnicích potkat a v čem je jejich jízda riziková?

Šetřílek

Jak takového řidiče poznat? Jednoduše. Dálniční stotřicítka není nic pro něho. Raději má na tachometru podstatně méně. To proto, že vysoká rychlost a vyšší otáčky mají vliv na spotřebu jeho vozu. Mnohdy dokonce jede i 80 kilometrů v hodině, nalepený na kamionu, aby využíval jeho vzduchového pytle. Když potom v této rychlosti vyrazí na předjetí, trvá to kilometry, než manévr dokončí.

Strašpytel

Charakteristika je podobná, jako v předchozím případě. Důvodem pomalé jízdy ale není spotřeba, nýbrž strach. I takový řidič může být rizikem. Při předjíždění dlouho blokuje levý jízdný pruh a mnohdy do něho znenadání vjede. A ubrzdit auto na rychlost o zhruba 50 kilometrů v hodině nižší, to se nemusí vždy povést.

Zdroj obrázku: Freepik

Připojovač

Ne všechny dálniční připojovací pruhy jsou dostatečně dlouhé na to, abychom na nich dosáhli požadované stotřicítky. I kdyby však měřily několik kilometrů, bude existovat skupina řidičů, kteří na správný postup nedbají. Připojí se v minimální rychlosti na začátku pruhu a omezí i ohrozí každého, kdo je v tu chvíli za ním.

Závodník

Povolená maximální rychlost není nic pro něho. Často ji výrazně překračuje a jeho jízdní stopou je výhradně levý jízdný pruh. Když dojede předjíždějící vozidlo, které jede pomaleji, hned se na něho nalepí a světly dává jasně najevo svou nedočkavost. Jakmile má volno, demonstrativně sešlápne plyn a opět se řítí kupředu.

Levoboček

Proč toto označení? Jelikož tento řidič jede výhradně jenom v levém pruhu. A uhýbá se teprve až ve chvíli, kdy ho dojede rychlejší vozidlo. Jaké k tomu má důvody? Levý pruh dálnice je podle jeho slov vždy v lepším stavu a také přece nebude pořád měnit pruhy, když předjíždí pomalejší vozidla.

Zdroj: https://www.carfax.ca/resource-centre/articles/the-top-10-driving-mistakes