Povinná výbava v jednotlivých částech Evropy

Víte například to, že ve Španělsku musíte mít dvoje dioptrické brýle nebo v Belgii musí nosit motorkář předepsané oblečení či to když zaparkujete vozidlo v Estonsku v kopci, tak ho musíte zajistit klínem? Na veškeré odlišnosti v pravidlech i povinné výbavě se zaměřil Ústřední automotoklub (ÚAMK) a udělal komplexní přehled z celé Evropy.

Belgie

 • Motocyklisté musí nosit ochranný oděv, tj.: rukavice, bunda s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a boty s ochranou kotníků.

Bulharsko

 • Všechna vozidla, kromě motocyklů, musí být vybavena hasicím přístrojem.
 • Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události, a to i pro motorkáře.

Chorvatsko

 • Děti mladší 12 let nesmí cestovat na předních sedadlech. Výjimkou jsou děti do 2 let umístěné ve „vajíčku“ a s vypnutým airbagem.
 • Na motocyklu či mopedu není povoleno přepravovat děti do 12 let.
 • Vozidla s přívěsem musí mít 2 trojúhelníky.

Dánsko

 • Na dálnicích, řidič musí používat výstražná světla svého vozu, aby varoval ostatní motoristy před tvorbou kolony nebo jiným nebezpečím, například nehodou, překážkou na vozovce.

Estonsko

 • Reflexní vesta je povinná pro každého kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události.
 • Povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.
 • Je povinné vozit dva zakládací klíny (špalky ze dřeva nebo umělé hmoty), aby se zabránilo možnému pohybu, když je vozidlo zaparkováno v kopci.

Finsko

 • Chodec pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, musí mít na oblečení reflexní prvky.
Mohlo by vás zajímat:  Velké obrazovky v autech – kdo chce jít proti proudu?

Francie

 • Přilby motorkářů musí mít reflexní prvky podle předpisu EHK 22-04.
 • Řidiči motorových vozidel a motorkáři musí mít alcotester v jejich dopravním prostředku, ale žádná pokuta nebude uložena, pokud ho nemohou ukázat během policejní silniční kontroly.
 • Dítě do 10 let nesmí cestovat na předním sedadle, pokud jsou zadní sedadla volná.

Itálie

 • Děti cestující ve vozidlech registrovaných v zahraničí, musí být zajištěny v souladu s právními předpisy platnými v zemi původu.
 • Reflexní vesta je povinná pro každého kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události.
 • Cyklista, který jede po komunikaci za snížené viditelnosti musí mít oblečenu reflexní vestu.

Kypr

 • Děti do pěti let nesmí být za žádných okolností přepravovány na předním sedadle spolujezdce.
 • Zakázána je zde pro řidiče konzumace jídla a pití při řízení vozidla.

Litva

 • Děti do 12 let a menší jak 1,35 m není možné přepravovat na předních sedadlech automobilů.
 • Povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.

Lotyšsko

 • Hasicí přístroj je povinný v osobních autech a dva v autobusech s váhou nad 5 tun.
 • Chodec nebo cyklista pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.

Lucembursko

 • Chodec nebo cyklista pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.
 • Na motocyklu či mopedu není povoleno přepravovat děti do 12 let.
  • Dítě ve věku od 3 do 17 let, měřící méně než 1,50 m, musí být přepravováno v odpovídajícím zádržném systému pouze na zadních sedadlech.
Mohlo by vás zajímat:  Druhý pár očí aneb nový digitální displej eliminující slepé úhly v Kia Sorento

Maďarsko

 • Vozidla musí nést rozlišovací značku dané země kde je registrováno.
 • U dodělávaných světel pro denní svícení musí svítit zadní obrysová světla.
 • Svícení je povinné mimo města.
 • Chodec nebo cyklista pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.
 • Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události.

Polsko

 • Chodec nebo cyklista pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.
 • Povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.

Portugalsko

 • Je zde zakázáno vozit on board kamery ve vozidle.

Rakousko

 • Lékárnička je povinná i pro motorkáře.

Řecko

 • Není tolerována hands free sada do ucha.
 • Povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.

Rumunsko

 • Děti do 12 let nesmí cestovat na předních sedadlech automobilů.
 • Povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.

Slovensko

 • Chodec nebo cyklista pohybující se po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenu reflexní vestu.
 • Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události.
 • Navigace nebo podobný přístroj nesmí být umístěn na čelním skle v zorném poli řidiče.
Mohlo by vás zajímat:  Česká dálniční policie dostala sedm nových aut

Slovinsko

 • Na motocyklu či mopedu není povoleno přepravovat děti do 12 let.
 • Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události.

Španělsko

 • GPS zařízení je povoleno, ale jakékoli jiné obrazovky, které by mohly rozptylovat pozornost řidiče – televize, DVD přístroje, atd. – je zakázáno.
 • Řidič mající dioptrické brýle musí mít s sebou ještě jedny jako náhradní.

Švédsko

 • Dvoustopá vozidla zaparkovaná nebo která zastavila v noci, včetně úsvitu a soumraku a za špatného počasí, musí mít zapnuta obrysová světla.

Švýcarsko

 • Když vozidlo musí počkat nějakou dobu, např. před železničním přejezdem, musí být použity obrysová světla.

Turecko

 • Hasicí přístroj je povinný v osobních autech.
 • Pro osobní vozidla platí povinnost mít v povinné výbavě dva výstražné trojúhelníky.

Ukrajina

 • Hasicí přístroj je povinný v osobních autech a dva v autobusech.
 • Je zakázáno přepravovat děti mladší 12-ti let, a menší než 145 cm na zadním sedadle motocyklu.

Velká Británie

 • Motoristé s levostranným řízením by si měly zajistit, aby jejich světlomety byly upraveny pro jízdu na levé straně, jinak riskují, že budou zastaveni policií a pokutováni až do výše 1000 liber.
 • Osvědčení zdravotní způsobilosti, které je vydáno v zahraničí a svého držitele osvobozuje od užívání bezpečnostního pásu není platné ve Velké Británii.

Zdroj: ÚAMK, hasicitechnika.com